Založ si blog

„Aliancia za rodinu má nového spojenca. “ alebo „Radikálni kresťania zbroja! “

„Slovenskí občania by mali mať právo podporiť ochranu manželstva a rodiny, ak sa tak rozhodnú“(…) „Toto referendum umožní občanom Slovenskej republiky potvrdiť súčasne platný právny stav a dôležité spoločenské hodnoty, čo je úplne v súlade so znením slovenskej ústavy.“

Povedal Kiska. Zatiaľ sa netreba ľakať, nebol to prezident Kiska ale právny zástupca ADF JUDr. Roger Kiska. Podľa všetkého aliancia za rodinu (AZR) sa rozhodla použiť ťažký kaliber vo forme organizácie ADF.

Ak demokracia bude mať šťastie v nešťastí, tak sa referenda zúčastní len cca. 22.19%29.59% oprávnených voličov.

 

Alliance Defending Freedom (ADF) dnes zaslalo Ústavnému súdu SR právne stanovisko k návrhu na začatie konania o predmete referenda, ktorý podal dňa 4. septembra 2014 prezident SR.

Právne stanovisko ADF navrhuje, aby Ústavný súd SR rozhodol, že otázky formulované v petícii za vyhlásenie referenda sa netýkajú základných práv a slobôd, pretože buď navrhujú zachovať platný právny stav, alebo rozšíriť práva rodičov pri vzdelávaní vlastných detí.“

ADF nemá najmenší problém s morálkou ba ani s etikou. Pravdepodobne tieto slová pre nich stratili význam ešte počas štúdií. Bez mihnutia oka radia ústavnému súdu suverénnej krajiny ako má  rozhodovať. Ďalej v texte si dovolia obťažovať prezidenta aj keď dobre vedia, že ich záležitosť má teraz v rukách ústavný súd.

„Petícia Aliancie za rodinu žiada prezidenta republiky o vyhlásenie referenda o kľúčových otázkach manželstva a rodiny.“

„Právne stanovisko ADF podrobnou analýzou navrhnutých referendových otázok prichádza k záveru, že tieto otázky nijako neobmedzujú základné práva a slobody a sú zamerané na potvrdenie platného právneho stavu“. (Zdroj)

Právne stanovisko ADF je relatívne. Čo ak sa Slovenská spoločnosť rozhodne pre pokrok a nie pre zabetónovanie právneho systému čo sa aspoň ľudských práv a slobôd týka. Čo ak sa rozhodneme byť radšej pokrokoví? Nanešťastie nedávny prieskum agentúry Focus ukázal, že sa takýchto pokrokových myšlienok – reforiem nemusíme báť.

 

ADF a vplyv iných lobbyingových organizácií.

Čo je tá ADF za organizáciu? Nejde o žiadnu humanistickú organizáciu plných liberálne orientovaných voľnomyšlienkarov. Ako to aj z internetovej stránky tejto organizácie vyplýva. Práve naopak.

„V roku 1994 viac ako 30 (amerických) prominentných kresťanských vodcov vytvorilo Alliance Deffending Freedom (Spojenectvo Brániace Slobodu) ako potrebu pre silnú, koordinovanú obhajobu voči narastajúcim útokom na náboženskú slobodu. Táto jedinečná organizácia počas posledných 20-tich rokov spojila tisícky kresťanských právnikov a podobne zmýšľajúce organizácie ktorí/é spoločnou neúnavnou prácou obhajujú práva ľudí na slobodný prejav svojej viery, tak v Amerike ako aj po celom svete.“ (Voľný preklad pôvodného textu)

Jednoducho povedané ADF je organizáciou nábožensky motivovaných konzervatívnych advokátov, ktorí si za svoj cieľ stanovili ochranu ľudí podobného zmýšľania na to, aby slobodne mohli nenávidieť, byť netolerantní voči inak zmýšľajúcim a ľuďom s inou sexuálnou orientáciou a naďalej bez rušivých elementov šíriť túto ich ideológiu. Vznešená to myšlienka.

 

Niektoré z názorov ADF na manželstvo homosexuálov:

 „Manželstvo  je prvou inštitúciou nariadenou samotným Bohom… je vyvrcholením jeho (Božej) tvorby.“

 „Manželstvo homosexuálov je vzburou malej skupiny aktivistov voči Bohu… zameraná na dospelých a uspokojenie ich nárokov na nekonečný rad právnych výsad.

 „Manželstvo dokáže zabezpečiť najlepšie podmienky pre deti… zaručuje im lepšie fyzické a duševné zdravie a dosiahnutie vyššej úrovne vo vzdelaní a v kariére ako hociktoré iné podmienky.“  

 „Manželstvo homosexuálov je škodlivé rovnako pre dospelých ako aj deti… spôsobuje zmätok v sexualite, neistotu, depresiu, samovražedné myšlienky, úzkosť, nízke sebavedomie a spôsobuje pokles študijného výkonu.

 „Manželstvo homosexuálov je hrozbou pre budúcnosť“ a „pre spoločnosti ktoré vyznávajú hodnoty manželstva medzi mužom a ženou hrozí úpadok.“

 „Manželstvo homosexuálov vedie k prenasledovaniu náboženstva“…“Viera v biblické svedectvo sú kriminalizované pričom manželstvo homosexuálov stále viac napreduje.“ 

 „Manželstvo homosexuálov je útokom na ústavu… otvára dvere pre polygamiu, polyamoriu, sodomiu, sobášenie detí a iné rušivé zmeny.“

 

Sem sa výborne hodí nasledovná karikatúra ktorá v maximálnej miere vystihuje myslenie týchto ľudí.

Text v okienkach (z zľava hore smerom doprava):  1) Ak ste zástancovia potratov tak ste vrahovia detí! Zatknite ich niekto! 2) Teploši a lesby sú neprirodzené ohavy! Nedovoľte im zosobášiť sa! 3) Ateisti sú nemorálni agenti Satana! Dostaňte Boha do škôl a na súdy! Ukážme im, že sme kresťanský národ! 4) Niekto, zakážte prejav tohto obscénneho „umenia“! 5) Ak chcete veriť v Boha a učiť vaše deti kresťanstvu, je to vaše právo. Prosíme vás nechajte nás ostatných aby sme sa rozhodovali za seba. 6) Prestaňte ma prenasledovať! Prestaňte s dešpektom môjho presvedčenia (náboženstva)! Prečo vediete vojnu proti kresťanstvu?

(Autor: Tracie Harris)

Text v okienkach (z zľava hore smerom doprava):

1) Ak ste zástancovia potratov tak ste vrahovia detí! Zatknite ich niekto! 2) Teploši a lesby sú neprirodzené ohavy! Nedovoľte im zosobášiť sa! 3) Ateisti sú nemorálni agenti Satana! Dostaňte Boha do škôl a na súdy! Ukážme im, že sme kresťanský národ! 4) Niekto, zakážte prejav tohto obscénneho „umenia“! 5) Ak chcete veriť v Boha a učiť vaše deti kresťanstvu, je to vaše právo. Prosíme vás nechajte nás ostatných aby sme sa rozhodovali za seba. 6) Prestaňte ma prenasledovať! Prestaňte s dešpektom môjho presvedčenia (náboženstva)! Prečo vediete vojnu proti kresťanstvu?

 

Kresťanský fanatici (ku ktorým patria aj ADF) sú ekvivalentom kresťanského sveta pre radikálne skupiny akou je aj ISIS a podobné organizácie. Rozdiel je v tom, že oni bojujú namiesto strelných zbraní paragrafmi na súdoch a lobbyingu v zákonodarstve. V Amerike sú známi svojimi proti intelektuálskymi, proti vedeckými, proti robotníckymi, proti sociálnymi, sexistickými a homofóbnymi názormi a doslova vedú boj proti odluke štátu od cirkvi, netaja sa stým, že by boli najradšej keby sa z USA stala kresťanská teokracia ktorej právny systém by bol založený na biblii. Medzi najradikálnejších patria prívrženci ideológie nadvlády tzv. „Dominionisti“(1, 2, 3, 4, 5). Podľa nich sú dobrými patriotmi len konzervatívni (fanatický) kresťania. Všetci ostatní sú komunisti, zradcovia, prisluhovači diabla (liberálny/reform. kresťania, ateisti), odporné feministky a liberálne svine. Vplyv cirkví a náboženských skupín a ich lobbyingových organizácií je enormný. Negatívne vplývajú na celé spektrum americkej spoločnosti. Postupne ju polarizujú a stále viac radikalizujú veriacich a to všetko v mene náboženskej slobody. Tieto lobbyingové organizácie sa snažia – a v mnohých prípadoch sa im to aj úspešne darí – presadzovať zákony nad ktorými racionálnemu človeku rozum zostáva stáť.

 

Výborným príkladom sú štáty Arkansas, Mississippi, Severná Carolina, Južná Carolina, Tennessee, Texas a Pennsylvania. Tieto majú ústavu ktorá chráni náboženské slobody až do takej miery, že zakazuje vykonávať akúkoľvek prácu v štátnom sektore pre občanov, ktorí neveria v Boha (ateistov). V niektorých štátoch dokonca ateista nemôže svedčiť pred súdom. Predstavte si napríklad situáciu keď jediným svedkom napríklad vraždy/znásilnenia je ateista. Hups, smola! Náboženská radikalizácia spoločnosti dosiahla taký stupeň, že kandidát na prezidenta (USA) nemá šancu uspieť pokiaľ nedeklaruje svoj pozitívny vzťah k náboženstvu a k Bohu (nadprirodzenú bytosť).

 

Ich lobovanie má veľký vplyv aj na školstvo. Podarilo sa im v niekoľkých štátoch dosiahnuť aby sa popri výučbe prírodných vied – evolúcie dostala rovnaký čas aj teória inteligentného dizajnu (známy je aj pod označením kreacionizmus). Výsledkom desaťročia trvajúcej neustálej dehonestácie a zosmiešňovania vedných odborov a vedeckých faktov si veľká časť americkej spoločnosti osvojila kreacionistický pohľad na svet. V roku 2012 až 46% Američanov verilo v kreacionizmus (inteligentný dizajn).

 

Vyhlásenia AZR na ich web stránke naznačujú, že by sa AZR rada vybrala cestou degradácie školského systému pomocou práva na náboženskú slobodu.

„Štvrtá otázka, ktorú petícia rieši, sa týka práva rodičov a detí nezúčastniť sa na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania, ak je v rozpore s ich náboženským alebo filozofickým presvedčením. Táto otázka smeruje k posilneniu rodičovských práv v oblasti vzdelávania.“ (ADF pre ÚS)

„Sme presvedčení, že milujúci rodičia najlepšie vedia, aké morálne hodnoty chcú odovzdať svojim deťom a v akom čase. Sme tiež presvedčení, že štát im nemá nanucovať niečo, čo odmietajú či sa to týka vzdelávania v k sexuálnemu správaniu alebo eutanázie či iných eticky kontroverzných oblastí. Vzdelávanie o biologických funkciách v primeranom veku dieťaťa je niečo úplne iné ako vzdelávanie k sexuálnemu správaniu a nemáme   s ním problém.“ (…)  „…chceme, aby zostalo plne na rodičoch a deťoch akú formu výchovy si zvolia, nie na škole, ktorá bude proti vôli rodičov a detí natláčasť deťom do hlavy  ideológiu. (Zdroj AZR)

„Kam by sme to dospeli keby sa školy prispôsobovali obmedzenému mysleniu a nekompetentnému prístupu rodičov. Niektorí by mohli namietať proti matematike lebo ju nepokladajú za dôležitú, iní zase proti dejepisu lebo nekorešponduje s výkladom ich náboženských predstaviteľov (viď. moslimovia a križiacke výpravy alebo prehra v Al-Andalúz z roku 1492), ďalším môžu vadiť prírodné vedy lebo sú v ostrom protiklade k ich náboženstvu. Kde sme?! V Amerike?!“ (Citát z článku „Petícia za rodinu“)

„(…)Žiaden rodič ani dieťa nesmie byť postihované za to, že nesúhlasia s obsahom vzdelávania ohľadom sexuálneho správania a nemienia ideologické cvičenia absolvovať.“ (Zdroj AZR)

Evidentne chcú dosiahnuť stav keď budú vďaka zákonom nedotknuteľní, lebo sa jednoducho schovajú za náboženskú slobodu nadraďujúcu kresťanskú ideológiu nad iné zákony. Niektorí menej pozorní z vás si možno poviete „veď ide len o sexuálnu výchovu a eutanáziu“. Odporúčam vám ešte raz si prečítať celý odsek vrátane zvýraznenej a podčiarknutej časti. Dnes je odmietnutie sexuálnej výchovy pre niektorých rodičov a ich deti a zajtra to bude zrovnoprávnenie kreacionizmu s evolúciou a s inými vednými odbormi. Výučba kreacionizmu sa však už nebude týkať len detí kresťanských rodičov ale všetkých. Pretože povinnosťou pedagóga bude na hodine prírodopisu vysvetliť deťom vznik Vesmíru, Zeme a ľudstva z pohľadu kreacionozmu (I.D.).

 

Pozitívne tendencie?

Popri stále silnejúcich hlasoch náboženských radikálov sa začínajú prejavovať a opačné názory.

Gallupov inštitút v roku 2012 vyhotovil štúdiu, ktorá naznačuje isté pozitívne zmeny v spoločnosti USA. Prieskum sa zameral na vtedy aktuálnu tému prezidentských volieb. Podľa výsledkov, bigotnosť a intolerancia sa pomaly ale iste zo spoločnosti v USA vytrácajú. Podľa môjho názoru ak sa zachová táto tendencia, tak najneskôr okolo roku 2050 minimálne 70-80% obyvateľov nebude mať problém voliť kandidáta, ktorý je buď homosexuál alebo ateista. Myslím si, že tento trend bude oveľa rýchlejší a americká spoločnosť akceptuje takýchto kandidátov oveľa skôr. Možno už za dve alebo tri volebné obdobia (2024 alebo 2032). Zmenu v pozitívnom postoji (myslení) voči homosexuálom dokazuje aj fakt, že do roku 2014 bolo v 26 štátoch zlegalizované manželstvo pre túto minoritu.

(Podľa najnovších informácií /8.10.14/, v nasledujúcich týždňoch sa pravdepodobne zvýši počet štátov legalizujúcich homosexuálne manželstvá v USA na 35. /Zroje: 1, 2, 3./)

 

Prieskum z roku 2014 ukázal miernu zmenu k lepšiemu a to v podobe 42%. Otázne je či klesajúci trend bude pokračovať alebo sa zachová skôr kolísavý ako to ukazuje aj graf na internetovej stránke Gallup-u.

(Zdroj: Gallup)

(Zdroj: Gallup)

 

V 21. storočí je to prirodzený jav, že náboženstvá – a to hlavne v západných krajinách – strácajú na význame a postupne pribúda počet ľudí ktorí sa voči nim stavajú ľahostajne – ignorantsky alebo oponujú. Pretože buď sami od seba alebo vďaka vonkajším vplyvom zistili, že náboženstvá dnešnému rozhľadenému dobre informovanému človeku nemajú čo ponúknuť. Tá doba keď cirkev dokázala poskytnúť „odpovede“ už dávno pominula. Človek 21-ho storočia svoje vedomosti a morálku čerpá z vedy, literatúry, filozofie a umení a nie z Jednej Knihy. Táto situácia samozrejme nevyhovuje cirkvám a náboženským spoločnostiam lebo sa obávajú o stratu vplyvu a moci nad davom. Preto sú tieto organizácie stále hlasnejšie. Je to len skuvíňanie smrteľne zraneného a zdochýnajúceho tvora. Aspoň na západ od nás všetko tomu nasvedčuje. Nie však u nás na Slovensku.

 

Nádej pre náboženských radikálov na Slovensku.

Dôkazom toho je aj akcia „referendum“ z kreatívnej dielne AZR. Oni sami nedokážu spoločnosti nič ponúknuť. Nič čo by pomohlo a uľahčilo život nám všetkým. Ich akcia nie je zameraná ani nato aby uľahčila životy kresťanom. Ne ide im o nič menej, len o to aby presadili svoju chorú amorálnu a intolerantnú ideológiu. Ak sa im to podarí, tak sa nikomu nezvýši životná úroveň. Všetko zostane po starom. Sú presne ako to ich náboženstvo, zastarané, bez schopnosti poskytnúť odpovede a riešenia na každodenné problémy obyčajných ľudí a absolútne neschopné prispôsobiť sa dobe (napriek malým reformám vo Vatikáne).

„(…)„Väčšina občanov Slovenska podporuje otázky v referende a neexistuje reálna ústavná prekážka, ktorá by im mala zabrániť slobodne vyjadriť svoj názor“ uviedol spolupracujúci advokát JUDr. Daniel Lipšic,(…)“

Nanešťastie práve väčšina týchto obyčajných ľudí buď nerozumie otázkam petície a tým pádom celej idei alebo len nechce vytŕčať z davu so svojim odlišným myslením a preto si radšej zatvárajú oči pred nebezpečenstvom ktoré so sebou prinesie toto referendum (ak sa samozrejme uskutoční). Dôkazom tejto nevedomosti či zámernej ignorancie je aj už spomenutý prieskum, ktorý vykonala agentúra Focus v období 3. – 10-ho Septembra.

 

Na základe výsledkov prieskumu je teoreticky možné, že drvivá väčšina 76,4 – 89,3% (3.937.945 – 3.369.081)z celkového počtu oprávnených voličov(4.409.793) je proti pozitívnemu vývoju ľudských práv a slobôd na Slovensku a nemajú najmenší problém utláčať menšiny len na základe ich sexuálnej orientácie.  Respondenti sa ohľadom účasti na referende vyjadrili nasledovne. Referenda by sa určite zúčastnilo 45,5% (2.006.455) a 28.5% (1.256.791) ešte nebolo rozhodnutých (váhalo). Ak by sa z váhavej skupiny rozhodla ísť aspoň polovica, tak by sa referenda zúčastnilo až 59.75% (2.634.850) z celkového počtu oprávnených voličov. V tomto prípade by sa splnili oba vlhké sny AZR: 1) referendum dostane zelenú a 2) účasť bude nad 50%.

 

Povedzme, že z týchto 59.75% (2.634.850) nie všetci sú intolerantný ale „iba“ 76,4 – 89,3% (2.013.025 – 2.352.921). Nech si zoberieme výsledok 3.937.945 – 3.369.081 zakladajúci sa na zisteniach agentúry Focus alebo výsledok z tejto mojej úvahy 2.013.025 – 2.352.921, jedno je isté, morálka našej spoločnosti je v katastrofálnom stave. V prípade ak sa táto moja mini kalkulácia / prognóza naplní, Slovenský národ vstúpi do novej éry, ktorá postupne môže viesť až do stavu aký tu bol naposledy pred 75 rokmi. Vtedy mali na Slovensku v rukách moc klerofašisti – na čele s prezidentom / kňazom –, ktorí na základe rasy, náboženského vyznania, politického presvedčenia a sexuálnej orientácii utláčali, terorizovali a vraždili svojich spoluobčanov. Prieskum jasne ukázal, že Slováci  majú pamäť zlatej rybky, keďže si evidentne nepamätajú toto obdobie. Rovnako dobre im pristane aj ich obľúbené označenie „holubičí národ“. Prečo? Pretože s@rú na všetko, aj na vlastné dejiny. Za tento stav môže školský systém a médiá. Ešte jedna krátka myšlienka k médiám ohľadne petície AZR. Nikde som nezazrel kriticky vedený dialóg medzi zástancami a odporcami tejto petície a tak isto ani žiadnu reláciu v ktorej by poukázali na súvislosť medzi myšlienkami AZR a jej podobných organizácií a intolerantnými režimami a ich ideológiami v dejinách ľudstva alebo aspoň 20-ho storočia.

 

Podľa môjho názoru každý kto sa zúčastní referenda (ak sa vôbec uskutoční) – nezávisle od toho či ho podporí alebo nie – zachová podobný postoj aký hlásajú fanúšikovia AZR. Neprekáža mu spochybňovanie alebo dokonca je proti pokroku v ľudských právach a slobodách.

 

Nerád by som ukončil tento článok v depresívnej nálade a preto sa s vami podelím o svoje dve tajné túžby.

Prvá. Referendum sa neuskutoční a všetky otázky uvedené v petícii budú zmietnuté zo stola ako nepriechodné. Mám však obavy že opak bude realitou.

Druhá. Ak sa uskutoční referendum so všetkými otázkami, tak budem dúfať v to, že sa v Slovákoch prejavia naplno ich hlavné charakterové črty: 1) majú silné reči ale žiaden čin ich nenasleduje, 2) sú nespoľahliví, 3) pasívni, 4) väčšina sú ignoranti. Česť výnimkám! Na základe týchto čŕt sa pokúsim o jednu špekulatívnu ale zato optimistickú prognózu.

 

Ako základ pre svoj výpočet si zoberiem údaje z môjho prvého článku „Petícia o odluke cirkvi od štátu. Trochu inak.“: Na Slovensku bolo v roku 2012 3.655.163 prívržencov RKC z toho približne 30-40% (1.096.549 – 1.462.065) pravidelne navštevuje kostol.“ Aj teraz budem optimista a predstavím si, že všetci Slováci sú takýto poctiví. Preto budem počítať s 30-40%-nou účasťou zo skupiny „70-100%-ne“ rozhodnutých (45,5%=2006455) a s takou istou účasťou aj z radov „váhavých“ (28.5%=1256791).

 

30% z 2.006.455 = 601.936 a 30% z 1.256.791 = 377.037.Spolu je to 978.973 = 22.19% z celkového počtu oprávnených voličov (4.409.793).

40% z 2.006.455 = 802.582 a 40% z 1.256.791 = 502.716.Spolu je to 1.305.298 = 29.59% z celkového počtu oprávnených voličov (4.409.793).

 

Takže moja optimistická prognóza znie nasledovne. Ak sa naplní nočná mora demokracie a mňa ,a referendum sa uskutoční, tak sa ho zúčastní 22.19%29.59% z celkového počtu oprávnených voličov. Ja sa nezúčastním.

 

Na záver ešte dva aktuálne citáty od Bertranda Russella a Martina Luthera Kinga.

 „Problémom sveta je to, že blázni a fanatici sú vždy tak sebaistí, a múdri ľudia sú plní pochybností.“ (B.R.)

„Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nie len zlých slov a skutkov zlých ľudí, ale tiež strašné mlčanie dobrých.“ (M.L.K.)

 

Krátka úvaha o ústave a ústavnom súde SR.

18.09.2014

Načo sú nám? Teraz vážne. Ústavný súd zase predviedol prinajmenšom zaujímavý výkon pri rozhodovaní o odoberaní občianstva občanom SR. Priznám sa ,nie som odborník na ústavu, ba ani viac »

„Petícia za roXXnu? “

30.08.2014

„Petícia za rodinu?“ Článok s rovnomenným názvom bol po približne 12-tich hodinách od včerajšieho (29.8.14) zverejnenia odstránený zo zoznamov „najnovšie blogy“ a „najčítanejšie viac »

Petícia za rodinu?

29.08.2014

Zabudli sme komu vďačíme za slobodný svet? Dnes uplynulo 70 rokov od vypuknutia SNP a o 4 dni si pripomenieme 75. výročie začiatku druhej svetovej vojny. Školstvo povojnového Československa viac »

triblavina,kamion,dialnica D1

Súvislá diaľnica do Košíc bude skôr cez Maďarsko ako cez Slovensko

11.12.2018 21:23

Bratislava a Košice budú prepojené súvislou diaľnicou minimálne o päť rokov skôr cez územie Maďarska než cez Slovensko.

štrasburg, streľba

Na vianočných trhoch v Štrasburgu sa strieľalo, hlásia dve obete

11.12.2018 21:17, aktualizované: 23:10

Šlo o teroristický útok.

francúzsko, žlté vesty

Egyptská vláda údajne zakázala predaj žltých viest v obavách z demonštrácií

11.12.2018 20:27

Zakázané predávať žlté vesty majú obchodníci jednotlivcom, nie firmám.

donald trump

USA zaradili Pakistan na zoznam krajín porušujúcich náboženské slobody

11.12.2018 19:32

Presun na čiernu listinu umožňuje, aby USA na Pakistan uvalili sankcie.

tiborkosz

„Absolútna morálka vedie logicky k absolútnej intolerancii.“ M.Shermer, „Slepá úcta k autorite je najväčším nepriateľom pravdy.“ A.Einstein, „Náboženstvo bolo vynájdené keď prvý podvodník stretol prvého blázna.“ M.Twain, „V prvý deň človek vytvoril Boha.“ Anonym, „Správa hlupáka o tom, čo hovorí múdry človek, nemôže byť nikdy presná, lebo hlupák podvedome prekladá to, čo počuje, do toho, čomu rozumie.“ B.Russell, „Problémom sveta je to, že blázni a fanatici sú vždy tak sebaistý a múdry ľudia sú plný pochybností.“ B.Russell, „Za vzor morálky sú považovaní ľudia, ktorí si sami odopierajú bežné potešenia, a vynahradzujú si to tým, že ich odopierajú druhým.“ B.Russell, „Ne potrebuješ náboženstvo (vieru) aby si bol morálny. Ak nedokážeš rozlíšiť správne od nesprávneho, tak ti chýba empatia a nie náboženstvo (viera).“ Anonym (FanPage na FB: Odluka cirkvi od statu. Trochu inak.)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 8
Celková čítanosť: 34882x
Priemerná čítanosť článkov: 4360x

Autor blogu