Založ si blog

Ako som prišiel o „panictvo“! . . .

 

alebo „Sú na Slovensku apologéti radikálneho Islamu?“

 

Približne pred necelými troma týždňami som napísal článok v mojom blogu. Krátko po zverejnení začali pribúdať kliknutia. V priebehu niečo vyše dvoch hodín ich bolo cez 230. Na druhý deň, hnaný zvedavosťou, som sa išiel pozrieť ako sa „mu darí“. Čakalo na mňa prekvapenie. „Záhadne“ zmizol zo zoznamu „najnovších“ ale aj spomedzi „najčítanejších blogov“. Bol som poučený, že sa stal obeťou cenzúry. Nepríjemne ma to prekvapilo. Zatiaľ sa mi nikdy nestalo  – ani v iných príspevkoch (v reakciách na iné články) –, že by sa môj názor bol niekoho dotkol tak veľmi aby musel pristúpiť k tak radikálnemu riešeniu. Na druhej strane chápem vydavateľov a akceptujem ich názor, že sa jedná o súkromnú spoločnosť, ktorá si určuje čo sa objaví na ich webstránke. Majú na to plné právo. (Potom by však mali premenovať časopis na „Naša Pravda“.)

 

Dôvodov prečo článok dopadol ako dopadol bolo hneď niekoľko. Vraj, niektoré vety boli na hrane pravidiel. Podľa môjho názoru „na hrane“ ešte neznamená, že porušil pravidlá. Nie nadarmo sa používa slovný zvrat „na hrane zákona“. Nikoho nezavrú lebo urobil niečo čo je na hrane zákona.

 

Ak dovolíte, teraz by som vám rád predstavil detailnejšie o čo sa jednalo respektíve o aké výhrady išlo.

 

(Link na „odsunutý“ článok „Islamof…..s a Islamofóbia.” nájdete TU.)

 

 

„Veľké číslo?“ alebo „Žiadne číslo?“

Druhým dôvodom bolo označenie 250 radikálnych moslimov za šialencov. Musím sa priznať, v tomto prípade som urobil chybu. Majú pravdu. Nebolo to správne. K tomuto číslu som sa dopracoval veľmi jednoducho. Spravil som hrubý odhad priemeru výsledkov dvoch prieskumov. Mal som na mysli pravidlo „pravda bude asi niekde uprostred“. Jednalo sa o nasledovné výsledky. Prvým bol prieskumu (z.r.2008) Gallup-ovho inštitútu s výsledkom 7% (112.000.000). Druhým bol výsledok tiež z roku 2008 uverejnený v článku na portáli „amnation.com“ v ktorom spomínajú odhad radikálnych moslimov na 36.6% (v článku som to zaokrúhlil na 37%). Vtedy to vychádzalo na 439mil. z 1.2Miliardy (dnes je to približne niekde medzi 1.6 a 2.08Mld. Záleží na zdrojoch. Viď v tabuľke č.1.). V tomto prípade priemer bude 275.500.000. Ak použijeme percentá zo  spomenutých štúdií a predpokladáme, že pravda bude možno niekde uprostred, tak sa dostaneme k číslu 361.880.000, pričom 7% = 116.200.000 a 37% = 607.560.000. Takže prepočítané a podčiarknuté dnes nám po svete pobehuje okolo 361.880.000 šial… . Hups! Skoro som to zase napísal. Radšej im dám politicky korektnejší prívlastok a označím ich za huncútov alebo nezbedníkov. Akoby to asi znelo v správach? „Dnes napadla skupina nezbedných – huncútskych moslimov stanicu metra a odpálila nálože pričom zahynulo 80 ľudí a z toho 72 islamofóbnych panien. K útoku sa prihlásila skupina „Spravodliví huncúti“. Vodca islamských huncútov poznamenal, že tých 72 panien už teraz obšťastňuje v raji huncútskych nezbedníkov.“ Páči sa Vám to takto?

 

Tab.č.1.

Tab.1. opravene

 

( Zdorje: „2009“, „2010“, „2012 a (Zdroj2)“, „2013/14“, „2013(B) a 2014“. )

 

 

„Zlá kritika výnimočného talentu?“ alebo „Nesprávny slovník?“

Tretím, konkrétnym dôvodom bolo, že som spomenul a pre nich nevhodným spôsobom písal o výnimočnom talente zvyšovania pôrodnosti medzi moslimami. Tá je dokázateľne závislá od vzdelanostnej úrovne ženy. Pre toto tvrdenie som uviedol aj príklad Iránu, kde vysoké školy navštevuje viac žien ako mužov. Neviem presne čo sa im nepáčilo viac, to ako som o tom písal alebo fakt, že je to jediný dôvod prečo je islam považovaný za najrýchlejšie sa šíriace náboženstvo.

 

„F……s a Islam sú nezlučiteľné pojmy. …

Zo všetkých dôvodov – pre ktoré sa článok dostal na dištanc – bol pre mňa najmenej pochopiteľný nasledovný. Opovážil som sa prirovnať islam k inej ideológii z 20.stor. ktorej názov neprezradím aby ma nezrušili. Poviem len toľko. Začína sa to na „F“ a končí na „s“ a nie je to Feminizmus. Iróniou je, že som len tlmočil názory iných moslimov z liberálnych kruhov a taktiež názory ex-moslimov z rôznych organizácií oponujúcich tzv. „huncútom“ a „nezbedníkom“ z radov moslimov.

 

V nemeckých časopisoch a v iných médiách vrátane štátnej televízie nie je problém zverejniť rozhovor s ľuďmi, ktorí dajú do súvisu slová islam a f..izmus. Žeby to bolo preto lebo Nemecko – nemecký národ má pocit viny a chcú morálne odčiniť to čo spôsobilo nacistické Nemecko v Európe a spolu s Talianskom a Japonskom na celom svete? Nemci urobili kus práce v tomto ohľade. Nemajú problém písať a vydávať knihy a točiť dokumentárne či hrané filmy v ktorých kriticky nahliadajú na svoje politické a morálne dedičstvo. Slovenské médiá či už printové alebo audiovizuálne by sa od nich mali čo to priučiť. Majú totižto obrovský morálny deficit v spracovaní tejto ale aj komunistickej minulosti. Vyhýbaním sa istým slovíčkam alebo odmietanie spájania istých slovíčok s inými – ktoré vyjadrujú daný stav veci a sú podložené dokázateľnými faktami – len preto aby niekto bol politicky korektný ešte nespôsobí vymiznutie problému. Práve naopak. Spôsobí to, že daný problém bude narastať do tej miery kedy sa už stane neriešiteľným alebo len pomocou veľkých strát (morálnych, ľudských a materiálnych).

 

Dovolil by som si poukázať na niektoré charakteristické črty islamských tradicionalistov, umiernených a radikálov a porovnal ich s f……ými ideológiami z prvej polovice 20 storočia (viď. tab. č.2).

 

Tab. č.2.

 

 

Ak by sa niekto neuspokojil s týmto porovnaním, tak by som mu/jej rád ponúkol niekoľko citátov z nasledovného rozhovoru medzi internetovým portálom (žurnálom) „The European“ (Európan) a sociológom a autorom viacerých kníh egyptského pôvodu  Hamed Abdel-Samad-om. Na otázku „The European“ či sa nezdá pánovi Abdel-Samad-ovi prehnané hovoriť o islamskom f..izme. Ahmed-Samad odpovedal.

„Nie. Porovnal som ideológie a postoje oboch strán, tak isto som zvážil aj ich štruktúry a ciele.  Podobnosti sú ohromujúce.“ 

 

„The European: A ktoré sú to?

Fašizmus nie je len politická ideológia ale aj politické náboženstvo.  Má všetko čo k tomu patrí: absolútne pravdy, charizmatického vodcu, rozdelenie sveta na dobrý a zlý. A vyžaduje absolútnu poslušnosť od svojich prívržencov. Islam je presne taký. Obe spája antisemitizmus, túžba po ovládnutí sveta a Mystifikácia boja. Jedinec nebojuje o život ale žije preto aby bojoval.“

(…)

The European: Píšete že, „fašistoidné myšlienky“ boli od „prapočiatku islamu jeho súčasťou“. Platí to aj pre židovstvo a kresťanstvo?

Áno. Len prevedenie je dnes odlišné. Keby priemerný Nemec povedal, že v Biblii stojí doslovne slovo Božie, tak by sme ho označili za fundamentalistu. Ak to isté tvrdí väčšina moslimov, tak ich nazývame veriacimi.  

(…)

„The European: Varujete nás pred ďalším Hitlerom?

Varujem pred nebezpečenstvom, ktoré vzniká keď sa pocity bezmocnosti a komplexy menejcennosti stretnú s víziou všemohúcnosti. Fašizmus vrhol svet do biedy a vojny. Islamizmus dnes prináša presne toto nebezpečenstvo a preto sa mu treba postaviť na odpor.“

(…)

„The European: Fundamentalisti sami od seba nezmenia svoje myslenie.

Keďže základom fundamentalistov je náboženstvo, základom pre hnutie opačného smeru musí byť niečo iné. Smutné je, že veľa umiernených moslimov sa snaží postaviť protiváhu na základoch náboženstva. Nefunguje to. Prirodzene, existuje v Koráne niekoľko pekných pasáží o spolužití a o mieri. Ale tie výraznejšie a silnejšie majú tí druhí. A preto sa musí protipól postaviť na občianskej spoločnosti.“

(Zdroj: TheEuropean)

 

Nasledujúci citát je z rozhovoru s bývalým moslimským extrémistom Maajid-om Nawaas-om, ktorý pred niekoľkými rokmi založil s ďalšími odporcami radikálneho islamu a terorizmu organizáciu Quilliam.

„Dejiny moslimov sú plné mocenských bojov snažiacich sa oficiálne ustanoviť jednu sektu nad druhú. Avšak, ďaleko od sektárskych snáh o dominanciu, špecifická teo-politická ambícia uzákoniť a uchovať morálny kódex moslimov (Šharíu) ako štátny zákon (právo) využívajúci silu štátu bola inšpirovaná povojnovým (1.sv.v) európskym fašizmom. V tomto zmysle je islamizmus úplne moderný, zatiaľ čo islam je starobylý. Islam sa snaží o morálne vedenie a sociálnu spravodlivosť. Islamizmus sa snaží o morálny totalitarizmus a sociálne inžinierstvo. Islam sa pokúša vniknúť do srdca a ovládať dušu. Islamizmus sa snaží vniknúť do štátu a ovládať končatiny. (…) Moslimský demokrat by mal stáť po boku s nemoslimským demokratom v argumentácii proti moslimským a nemoslimským fašistom atď.“

(Zdroj: umma.com, citát z rozhovoru s Maajid-om Nawaas-om)

 

Pod rozhovorom nájdete reakcie rôznych debatujúcich. Jednu takú vám ponúkam ako ukážku – slabý odvar – myslenia radikálov.

„Islam je ideológia, ktorej pravidlá pokrývajú politickú aj náboženskú sféru života. Je to jediná ideológia ktorá ešte zostala a je schopná poraziť kapitalizmus, čo je dôvod prečo je považovaná za hrozbu a tak v snahe potlačiť „hrozbu“  – bolo neveriacimi (Kuffar/Kafir/Kaffir) vynájdené nové slovo ako pokus zredukovať islam iba na obyčajné náboženstvo, ktoré je podriadené politickým štruktúram neveriacich (Kuffar-ov/Kafir-ov/Kaffir-ov) (podobne ako iné náboženstvá). Islamizmus je slovo používané neveriacimi (Kuffarmi) za účelom predstierania, že islam nemá politický význam.“

 (Zdroj: ummah.com a citát od diskutujúceho menom „neelu“ /10-07-12, 11:32 PM  #61/)

 

Citátov akým bola aj táto reakcia vám môžem poskytnúť (ale aj vy sami si ich môžete vyhľadať) stovky (možno aj tisíce) a keby som vedel po arabský alebo perzsky, tak aj viac.

 

Umberto Eco vo svojej knihe „Päť úvah o morálke“ medzi inými uvažuje aj o fašizme („Večný Fašizmus – Štrnásť spôsobov ako nahliadať na Čierne košele“). Hlavné črty – znaky tejto ideológie zhrnul do nasledovných štrnástich bodov.

 

„1. Kult tradície.

(…) Každé z pôvodných posolstiev obsahuje prameň múdrosti a hoci sa zdá, že hovoria o rozdielnych a nezlučiteľných veciach, napriek tomu sú alegoricky priťahované k tej istej pravde. Následkom toho je, že sa nemôže odohrať žiadny pokrok vo vzdelaní. Pravda bola raz a navždy vyslovená (zjavená) a mi môžeme len pokračovať v interpretovaní jej temného odkazu.(…)“

Islamský tradicionalisti, umiernení, radikáli (toto sú rôzne tzv. „politicky korektné“ pomenovania pre tú istú skupinu) hlásajú to isté. Boh im vyjavil rôzne posolstvá a medzi inými prisľúbil, že islam bude vládnuť svetu (Korán).

 

„2. Tradicionalizmus implikuje odmietnutie modernizmu.

fašizmus aj Nacizmus uctievajú technológiu, zatiaľ čo tradicionalistickí myslitelia ju zvyčajne odmietajú ako negáciu tradičných duchovných hodnôt.  (…) Odmietnutie moderného sveta  bolo maskované ako odmietnutie kapitalistického spôsobu života. Osvietenie a Vek rozumu sú vnímané ako počiatok modernej skazenosti. V tomto zmysle môže byť Ur-fašizmus definovaný ako iracionalizmus.“

A čo nato islamskí tradicionalisti, umiernení a radikáli? Aj oni sú O.K. s modernou technológiou pokiaľ ide o zbrane alebo počítače a kamery ako nástroje propagandy. Všetko ostatné zo západu prináša skazu islamskému svetu.

 

„3. Iracionalizmus závisí na kulte akcie pre samotnú akciu.

(…) Oficiálni fašistický intelektuáli sa predovšetkým zaoberali útokmi na modernú kultúru a liberálnu inteligenciu pretože zradili tradičné hodnoty.“

Názor islamských tradicionalistov, umiernených a radikálov je podobný. Oni obviňujú nové liberálne tendencie zo zrady tradičného islamu.

 

„4. Kritický duch rozlišuje a rozlišovať je znakom modernizmu.

V modernej kultúre vedecká komunita velebí nesúhlas ako cestu k zdokonaleniu vedomostí. Pre Ur-fašizmus je nesúhlas zradou.“

Islamský tradicionalisti, umiernený a radikáli považujú nesúhlas s islamskými tradíciami a samotným islamom  za kacírstvo (zradu) a trestajú ho smrťou.

 

„5. Okrem toho, nesúhlas je znakom diverzity.

Ur-Fašizmus rozvíja a usiluje sa o konsenzus tým, že využíva a zhoršuje (stupňuje) prirodzený strach z rozdielnosti. Prvým odvolaním sa fašistov alebo prvotných fašistických organizácií je odvolanie sa voči votrelcom. Takto je Ur-fašizmus podľa definície rasisticý.“  

Islamskí tradicionalisti, umiernení a radikáli označujú všetky ostatné náboženstvá ale aj ateistov za neveriacich, ktorým treba dať šancu aby konvertovali na islam. V prípade odmietnutia ich treba ponížiť do stavu druhotriednych občanov (dimmi) alebo zabiť.

 

„6. Ur-Fašizmus sa odvodzuje z individuálnej alebo sociálnej frustrácie.

Preto bolo jednou z najtypickejších čŕt historického fašizmu odvolávať sa k frustrovanej strednej vrstve, k vrstve, ktorá trpí ekonomickou krízou alebo sa cíti byť politicky ponížená a je vystrašená tlakom nižších sociálnych skupín.  V dnešných časoch, keď starí „proletári“ stávajú maloburžoáznymi (a lumpentproletariát bol z veľkej časti vylúčený z politickej scény), fašizmus zajtrajška si nájde svoje obecenstvo v tejto novej majorite.“

Islamskí tradicionalisti, umiernení a radikáli obviňujú Západ a Izrael z mizérie v ktorej sa nachádza islamský svet.

 

„7. Ľuďom. ktorí sa cítia byť pripravení o svoju jasnú sociálnu identitu, Ur-Fašizmus hovorí to, že ich jedinou výsadou je tá najbežnejšia, ktorou je, že sa narodili v rovnakej krajines.

Toto je pôvod nacionalizmu. Okrem toho, jedinými ktorí môžu štátu poskytnúť jeho identitu sú jeho nepriatelia. Koreňom psychológie Ur-fašizmu je posadnutosť so spiknutím, ak je to možné tak medzinárodným. Nasledovníci sa musia cítiť obliehaní. Najjednoduchší spôsob vyriešenia spiknutia je apel na xenofóbiu. Spiknutie však musí prísť z vnútra: Židia sú obvykle najvhodnejším terčom, pretože majú tú výhodu, že sa v rovnakom čase nachádzajú vo vnútri ale aj vonku.

Islamskí tradicionalisti, umiernení a radikáli majú na chlp rovnakú teóriu o celosvetovom židovskom spiknutí.

 

„8. Nasledovníci sa musia cítiť ponížení okázalým bohatstvom a silou svojich nepriateľov.

(…) Židia sú bohatí a pomáhajú si navzájom pomocou tajnej siete vzájomnej podpory. Ur-Fašiti musia byť presvedčený o tom, že môžu premôcť svojich nepriateľov. Nepretržitou zmenou rečníckeho záujmu, sú nepriatelia naraz príliš silný ale aj príliš slabí. Fašistické vlády sú odsúdené nato aby prehrali vojny, pretože sú konštitutívne neschopné objektívne vyhodnotiť silu nepriateľa.“    

Určite neuhádnete aký majú na to názor islamský tradicionalisti, umiernený a radikáli. Samozrejme, že sa zhodujú.

 

„9. Pre Ur-fašizmus neexistuje boj o život ale život sa žije pre boj.

Pacifizmus je paktovanie s nepriateľom. Je to zlé, lebo život je neustály vojnový stav. (…) Vzhľadom nato, že nepriateľa treba poraziť, musí dôjsť ku konečnej bitke po ktorej bude hnutie vládnuť svetu. Takéto „konečné riešenia“ naznačujú následné obdobie mieru, Zlatý vek, ktoré je v rozpore s princípom neustáleho boja. Žiadny z fašistických vodcov neuspel pri vyriešení tejto dilemy.“

Islamskí tradicionalisti, umiernení a radikáli sľubujú konečný boj proti Západnej civilizácii (nevercom), po ktorom bude vládnuť na celom svete Islam. Majú nato dobrý dôvod. Boh (Alah) im to sľúbil. (Korán: 2:193, 2:216, 5:33, 8:22, 8:39, 9:29 až 9:33, 61:9)

 

„10. Elitárstvo je typickým aspektom každej reakčnej ideológie, pokiaľ je zásadne aristokratické. Aristokratické a militaristické elitárstvo implikuje pohŕdanie slabými.

Ur-Fašizmus môže obhajovať len ľudové elitárstvo. Každý občan patrí k najlepšiemu národu sveta, členovia strany sú najlepšími spomedzi občanov, každý občan sa môže (alebo by sa mal) stať členom strany. Patricijovia nemôžu byť bez plebsu. V skutočnosti, Vodca vie, že jeho moc mu nebola pridelená demokraticky ale silou, tiež vie, že jeho sila sa zakladá na slabosti más. Sú tak slabý, že potrebujú a zasluhujú si vládcu.“

Islamskí tradicionalisti, umiernení a radikáli tiež potrebujú (majú) jediného ozajstného vodcu Boha a jeho tlmočníkmi sú „duchovný“ vodcovia. Samotný význam slova „Islam“ znamená podriadenie sa Božej vôli a poslušnosť jeho zákonom.

 

„11. Každý je vychovávaný k tomu aby sa stal hrdinom.

V každej mytológii je hrdinom výnimočná bytosť ale v ideológii Ur-fašizmu je hrdinstvo normou. Tento kult hrdinstva je prísne prepojený s kultom smrti. Nie náhodou bolo mottom španielskych falangistov Viva la Muerte! (Nech žije smrť!). V nefašistickej spoločnosti sa laickej verejnosti hovorí, že smrť je nepríjemná ale musí sa jej čeliť s dôstojnosťou. Veriacim sa hovorí, že je to bolestivá cesta ako dosiahnuť nadprirodzeného šťastia. Naproti tomu, Ur-fašistický hrdina dychtí po hrdinskej smrti, ktorej sa robí reklama ako na odmenu za hrdinský život. Ur-fašistický hrdina netrpezlivo očakáva smrť. Vo svojej netrpezlivosti posiela stále viac ľudí na smrť.“

Islamský tradicionalisti, umiernený a radikáli hlásajú to isté. Hrdinský bojovník džihádu sa za svoje hrdinstvo dostane do Božieho nebeského verejného domu, kde ho bude obšťastňovať 72 panien aké si nevie ani predstaviť. (Platí to len pre mužov.)

 

„12. Pretože neustála vojna aj hrdinstvo sú ťažké hry, prenáša Ur-fašizmus svoju vôľu na posilnenie sexuálnych záležitostí.

Toto je pôvod mužnosti (ktorá obsahuje obe, pohŕdanie ženami a intoleranciu a odsúdenie neštandardných sexuálnych zvykov,  počnúc cudnosťou až po homosexualitu). Pretože aj sex je zložitá hra, Ur-fašistický hrdina sa hrá so zbraňami – činiac tak, získa náhradu falického cvičenia.“

Islamskí tradicionalisti, umiernení a radikáli sú tiež posadnutí sexom. Ženy sú degradované na občanov druhej kategórie (do konca aj po smrti). Sú považované za chodiaci inkubátor (ktorý má rodiť čo najviac bojovníkov pre džihád), za vychovávateľku budúcich „hrdinov“, slúžku v domácnosti a sexuálnu otrokyňu. Sexuálne odchýlky (homosexualita) od „normálu“ sú trestané vezením alebo smrťou.   

 

„13. Dalo by sa povedať, že Ur-fašizmus je založený na selektívnom a kvalitatívnom populizme.

  (…) Pre Ur-fašizmus  jednotlivci nemajú žiadne práva a Ľud je chápaný ako kvalita, ako monolitická bytosť vyjadrujúca spoločnú vôľu. Pretože žiadne väčšie množstvo ľudských bytostí nemôže mať spoločnú vôľu, Vodca predstiera, že je ich tlmočníkom.  Potom, čo stratili svoju moc delegovať, občania už nekonajú, sú len prizvaný aby hrali rolu Ľudu. (…) Kvôli kvalitatívnemu populizmu musí byť Ur-fašizmus proti „zhnitým“ parlamentným vládam. Zakaždým keď politik spochybní legitimitu parlamentu pretože už nereprezentuje Hlas Ľudu, môžeme hovoriť o náznakoch Ur-fašizmu.“  

Islamskí tradicionalisti, umiernení a radikáli sú len naoko za demokraciu. Ako náhle sa dostanú k moci, začnú prijímať zákony ktoré postupne zredukujú demokraciu na minimum až sa napokon stratí. Postupne vytlačia z parlamentu demokraticky zvolených poslancov a dosadia tam svojich. Nemajú ani najmenší záujem o pluralitu a demokraciu. Jediné o čo im ide je zavedenie „Božích Zákonov“ (Šaría, Hadit a Korán) a jeho prísne dodržiavanie. Ľudia postupne stratia (ak pred tým vôbec mali) všetky základné ľudské práva a slobody.

Hlas Ľudu sa „zjednotí“ – premenil na Hlas Boží ktorého tlmočníkmi budú duchovní vodcovia. Oni majú v rukách ozajstnú moc a pomocou nej riadia „politikov“, ktorí radi spolupracujú lebo majú rovnaký cieľ.

 

„14. Ur-Fašizmus používa Newspeak.

Orvel vynašiel Newspeak vo svojom románe 1984 ako oficiálny jazyk toho čo nazýval Ingsac (Anglickí socializmus). Rôzne formy diktatúr majú spoločné prvky Ur-fašizmu. Za účelom obmedzenia nástrojov pre komplexné a kritické myslenie, všetky nacistické a fašistické učebnice používali ochudobnený slovník a základnú jazykovú skladbu. musíme byť pripravení identifikovať iné druhy Newspeak aj keby mali mať nevinnú formu úspešneho debatného TV programu.“

(Zdroj: TheModernword)

 

Newspeak slová  týkajúce sa islamu alebo čo si myslia islamskí tradicionalisti, umiernení a radikáli.

Islam = Náboženstvo Mieru,

Islamofóbia, Rasizmus, Nenávistný prejav (angl. hate speech) alebo Náboženská diskriminácia = Kritika islamu

Označiť kritiku niektorého náboženstva za „náboženskú diskrimináciu“ je nadmieru arogantné. Náboženské ideológie nie sú ničím výnimočnejšie ako tie politické. Dokonca sa v mnohých prípadoch prelínajú so samotnou politikou alebo dokonca s právom – justíciou.

Utláčanie = Praktizovanie(aplikovanie) ľuďmi kreovaného práva – zákona na moslimoch. Odpor nemoslimov voči  moslimom ktorí chcú zavedenie Šaríe.

Rovnosť, Tolerancia = sa bude môcť hovoriť, keď moslimovia budú jedinou vládnucou elitou spoločnosti a ne-moslimovia budú podrobení do pozície dimmi a tým aj podriadení moslimským pravidlám – zákonom pričom budú platiť špeciálnu daň (Džizia)svojím moslimským vládcom.

Sloboda, Mier a Spravodlivosť´= budú nastolené keď sa skončí akýkoľvek odpor voči islamu a islam ako náboženstvo ale aj politický islam a Šaría budú vládnuť svetu.
Mier = Podľa islamistov znamená „Koniec odporu voči islamu.“ a „Náboženský aj politický Islam vládne svetu.“.
… Stále si to myslíte?“

 

Ak ani po toľkýchto argumentoch sme(ex-moslimovia, liberálni moslimovia a ja) vás nepresvedčili, tak mi iné ospravedlnenie pre vás  nenapadá ako to, že ste jednoducho ignoranti alebo kolaboranti. V mene „politickej korektnosti“ ste ochotní vzdať sa demokracie, pluralizmu, sekularizmu a ľudských práv. Ani nie tak dávno sme tu mali vrstvu obyvateľstva, ktorá sa radosťou odovzdala pod „ochranné krídla“ nacistického Nemecka a to len preto by si mohli vyhlásiť svoj malý, bezvýznamný klérofašistický štát na úkor životov svojich spoluobčanov. Zabudli však na jednu vec. Keby boli ich „ochrancovia“ zvíťazili, tak by netrvalo dlho a aj z nich by sa boli stali druhotriedni ľudia. Časť z nich by bola zlikvidovaná a ostatní by bol zotročení. Proti fašizmu ale aj iným ideológiám (či sa jedná o politické, náboženské alebo ich kombináciu) s prvkami intolerancie a totalitarizmu treba bojovať so všetkými možnými prostriedkami právneho štátu  a nie ich chrániť v mene „politickej korektnosti“ ako to robí mnoho liberálnych a ľavicových „extrémistov“.

 

Veľmi pekne ďakujem za Vašu trpezlivosť a čas. S pozdravom, „tiborkosz“

 

„Aliancia za rodinu má nového spojenca. “ alebo „Radikálni kresťania zbroja! “

06.10.2014

„Slovenskí občania by mali mať právo podporiť ochranu manželstva a rodiny, ak sa tak rozhodnú“(...) „Toto referendum umožní občanom Slovenskej republiky potvrdiť súčasne platný právny viac »

Krátka úvaha o ústave a ústavnom súde SR.

18.09.2014

Načo sú nám? Teraz vážne. Ústavný súd zase predviedol prinajmenšom zaujímavý výkon pri rozhodovaní o odoberaní občianstva občanom SR. Priznám sa ,nie som odborník na ústavu, ba ani viac »

„Petícia za roXXnu? “

30.08.2014

„Petícia za rodinu?“ Článok s rovnomenným názvom bol po približne 12-tich hodinách od včerajšieho (29.8.14) zverejnenia odstránený zo zoznamov „najnovšie blogy“ a „najčítanejšie viac »

triblavina,kamion,dialnica D1

Súvislá diaľnica do Košíc bude skôr cez Maďarsko ako cez Slovensko

11.12.2018 21:23

Bratislava a Košice budú prepojené súvislou diaľnicou minimálne o päť rokov skôr cez územie Maďarska než cez Slovensko.

štrasburg, streľba

Na vianočných trhoch v Štrasburgu sa strieľalo, hlásia obete

11.12.2018 21:17, aktualizované: 23:48

Šlo o teroristický útok, pri ktorom zahynuli najmenej dvaja ľudia, ale niektoré zdroje hovoria až o štyroch mŕtvych.

francúzsko, žlté vesty

Egyptská vláda údajne zakázala predaj žltých viest v obavách z demonštrácií

11.12.2018 20:27

Zakázané predávať žlté vesty majú obchodníci jednotlivcom, nie firmám.

donald trump

USA zaradili Pakistan na zoznam krajín porušujúcich náboženské slobody

11.12.2018 19:32

Presun na čiernu listinu umožňuje, aby USA na Pakistan uvalili sankcie.

tiborkosz

„Absolútna morálka vedie logicky k absolútnej intolerancii.“ M.Shermer, „Slepá úcta k autorite je najväčším nepriateľom pravdy.“ A.Einstein, „Náboženstvo bolo vynájdené keď prvý podvodník stretol prvého blázna.“ M.Twain, „V prvý deň človek vytvoril Boha.“ Anonym, „Správa hlupáka o tom, čo hovorí múdry človek, nemôže byť nikdy presná, lebo hlupák podvedome prekladá to, čo počuje, do toho, čomu rozumie.“ B.Russell, „Problémom sveta je to, že blázni a fanatici sú vždy tak sebaistý a múdry ľudia sú plný pochybností.“ B.Russell, „Za vzor morálky sú považovaní ľudia, ktorí si sami odopierajú bežné potešenia, a vynahradzujú si to tým, že ich odopierajú druhým.“ B.Russell, „Ne potrebuješ náboženstvo (vieru) aby si bol morálny. Ak nedokážeš rozlíšiť správne od nesprávneho, tak ti chýba empatia a nie náboženstvo (viera).“ Anonym (FanPage na FB: Odluka cirkvi od statu. Trochu inak.)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 8
Celková čítanosť: 34883x
Priemerná čítanosť článkov: 4360x

Autor blogu