Založ si blog

Islamofašizmus a Islamofóbia.

 „Islamofóbia“

Fóbia je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdôvodným strachom z vecí alebo situácií. Postihnutý si svoj nezmyselný strach plne uvedomuje, ale nie je schopný ho vlastnou vôľou potlačiť. Fóbia má svoj objekt, na ktorý je viazaná a podľa ktorého je tiež pomenovaná.“ Čiže, slovo Islamofóbia by teoreticky malo znamenať neopodstatnený strach z islamu (a moslimov).

Možno sú takí ľudia ale určite medzi nich nepatria tí, ktorí kritizujú islam a moslimov – za ich netolerantnú, bigotnú, agresívnu, pomstychtivú, precitlivenú,  a životy ohrozujúcu nebezpečnú ideológiu, vďaka ktorej ročne umierajú tisícky nevinných ľudí – na základe faktov a dôkazov.

 

„Islamofóbia je slovo vytvorené fašistami, ktoré používajú zbabelci na manipuláciu kreténov“

 (citát je prisudzovaný Andrew-ovi Cummins-ovi) (Pod fašistami myslí takzvaných apologétov islamu.)

 

 

„Islam a rasa“

Označiť niekoho za rasistu len preto, že kritizoval islam a moslimov je absolútny nezmysel. Islam je náboženstvo a nie rasa!!! Moslim je vyznávač islamu a nie rasa!!!

A keď už sme pri rasizme. Na základe výskumov DNA ľudí zo všetkých kontinentov bolo dokázané, že všetci pochádzame z Afriky. Rozdiely (odchýlky)  ktoré nás robia „iným – odlišným“ od ostaných sú spôsobené externým vplyvom daného prostredia v ktorom sa daná skupina usídlila a preto je rasizmus čistý nezmysel!!!

 

„…len oni sú lietadlo!“

V posledných týždňoch český prezident Miloš Zeman rozstrapatil brady niektorým arogantným, bigotným, infantilným,  hysterickým a emočne nestabilným „Moslimským vodcom “ z OIC.

 

Ide o predstaviteľov organizácie reprezentujúcej  57 moslimských krajín. „V 12-tich z nich je trest smrti za odpadlíctvo (opustenie viery – náboženstva), kritizovanie islamu a ateizmus.“ (Zdroj: IHEU)

Homosexualitu a mimomanželský sex trestá smrťou „len“ 6 z nich . V ďalších 12-tich krajinách sa k odpadlíctvu stavajú „liberálnejšie“ a trestajú ho miernejším spôsobom. Počnúc peňažným trestom cez rany bičom až po niekoľko ročné vezenie.  Homosexualita sa trestá pokutou, bičovaním alebo vezením až do 20 rokov len v štyroch krajinách tohto zväzku.

 

Nielen Zemana, ale aj iných politikov kritizujú za ich názor ohľadne Islamu. Najhlasnejší kritici západnej civilizácie sú Saudská Arábia s Katarom a zároveň patria medzi najväčších exportérov Islamského fašizmu.

Apropo Saudská Arábia! Nedá mi, aby som nepripomenul ešte zopár kurióznych činov za ktoré sa v tejto krajine udeľuje trest smrti. Sú to: smilstvo, modlárstvo, čarodejníctvo a mágia, bosoráctvo a vedenie vojny proti Bohu. Procesy a popravy „čarodejníkov“, „bosorákov“ a „bosoriek“ neboli ničím výnimočným ani v období staroveku. Svoj vrchol  dosiahli práve u nás v Európe a to medzi koncom 15-ho a začiatkom druhej polovice 18-ho storočia kedy sa doslova konal hon na čarodejnice. Počas tohto obdobia bolo popravených niekoľko desiatok tisíc nevinných ľudí, väčšinou žien. Poslednú „čarodejnicu“ v Európe popravili na začiatku 19.hostoročia.

 

Až vďaka postupnému rozšíreniu osvietenstva (začiatok 18.stor.) a neskoršiemu rozvoju vedy sme sa zbavili podobných myšlienkových pochodov. Je to paradoxné, že práve islamskému svetu môžeme byť vďačný za tieto pozitívne impulzy. Bez moslimských učencov by sme nepoznali algebru a mnohé iné veci. Dlhé stáročia mali po vedomostnej stránke náskok pred Európanmi. Kým sa u nás liečili choroby modlitbami oni mali sofistikovanú medicínu, ktorú prebrali od antických Grékov, Rimanov a neskôr ju zdokonalili. Pravdou je, že niektoré spisy antických Grékov a Rimanov do Európy dostali priamo z Byzancie. Pravdou je aj to, že mnohé spisy boli zničené moslimskými vojskami počas šírenia ich náboženstva „mieru“ mečom. Držali sa „hesla“: „Ak to nie je v Koráne alebo mu protirečí, tak to nemá cenu a treba to zničiť a ak to je v Koráne, tak to už nepotrebujeme.“. Byzantskí kresťania na tom neboli o nič lepšie ako moslimovia. Aj oni vo veľkom ničili všetko pohanské. Všetko čo by mohlo uškodiť ich novovznikajúcej politicko-náboženskej ideológii.

 

 

Pacient je v kóme!

Islamský svet sa nachádza v tejto filozofickej, vedeckej, umeleckej, ekonomickej a morálnej regresii už zopár storočí. Pozrite sa na laureátov Nobelovej ceny. Koľko je medzi nimi moslimov? Moslimský svet má presne 10 laureátov  (6x mier, 2x literatúru a 2x vedu). Ocenenými vedcami boli  Dr. Abdul Salaam a Dr.Ahmed Zewail.

Ani jeden z nich nerobil svoj výskum v domovskej krajine. Obaja museli odísť na Západ. Nobelova cena sa udeľuje od roku 1901 a do roku 2014  ju udelili 876 osobám. Ak by sme porovnali úspešnosť napríklad podľa náboženstva, tak židia ktorí tvoria 0.2% Svetovej populácie ju získali takmer 200 krát (cca 22% z celkového počtu laureátov). Minimálne polovička boli ateisti (takzvaný etnický – kultúrny židia). Židovské náboženstvo je najstaršie spomedzi tzv. „Abrahámových“ náboženstiev.  80% židov sa považuje za agnostikov alebo ateistov. Je to výsledok niekoľko tisícročného vývoja židovskej kultúry, ktorej dôležitou súčasťou je spochybňovanie, pýtanie sa a analyzovanie.  A moslimova? Oni tvoria 23% Svetovej populácie ale iba mizivé 1.14% laureátov. Teraz by „pravý“ moslim namietal a tvrdil, že to je kvôli celosvetovému židovskému sprisahaniu. Čo je samozrejme nezmysel. Niektorí by mohli povedať „Moslimovia sú hlúpy“. Takéto tvrdenie by bolo hlúpe. Nie sú o nič hlúpejší ako židia, kresťania či fanúšikovia iných mýtov. Nemenný islam, bigotný a spiatočnícky „duchovný vodcovia“ a tí ktorí ich v tejto činnosti podporujú sú všetkému na vine.

 

Za úpadok islamského sveta môže niekoľko faktorov. Medzi najspomínanejšie patria vpád Mongolov, začiatok zaoceánskych objavov Európanov, využívanie lodnej dopravy pred karavánami a vnútropolitické rozbroje. Určite patria medzi hlavné príčiny ale najväčšia zmena prišla s filozofickým smerom založeným v 11. storočí. Jeho podstatu tvorí uprednostňovanie náboženstva a štúdia náboženstva pred vedou, vedeckými inováciami a zákaz samostatného kritického uvažovania (hlavne čo sa týka Koránu a svätých textov). Vedu v rámci tejto filozofie označili za nezlučiteľnú s Islamom. Pacientmi „0“ čiže zdrojom a šíriteľmi tohto víru sú dvaja zvrátení teológovia Abu Ali Al Hassan Al Tusi  a Abu Hamid Al Ghazali. Podľa profesora ekonomiky a politických vied na Duke-ovej univerzite Timura Khana  najväčšiu škodu spôsobila Sharia (Islamské právo). „Islamský zákon o partnerstve sa dobre hodil pre stredovekú ekonomiku v ktorom vznikol.“ „Čo mohlo byť sotva predpovedané pred tisícročím je to, že tieto inštitúcie tvárou vývoju mimo sféry islamského vplyvu, budú mať zneschopňujúci vplyv na vzťah moslimských obchodníkov so Západom.“ píše Timur Khan vo svojej práci s názvom „The Islamic Commercial Crisis: Institutional Roots of Economic Underdevelopment in the Middle East”.

 

Strojcom jednej z najnovších a najväčších prekážok pre rozvoj islamu je jeden z najhorších fanatikov tohto náboženstva, Muhammad ibn Abd al-Wahab a jeho komplic Muhammad bin Saud. Teológ al-Wahab prišiel v 18.-om storočí s „geniálnym“ nápadom založiť novú filozofickú cestu Islamu, ktorá bude medzi inými hlásať intoleranciu a násilie. Jeho sponzorom sa stal bin Saud. Dnes je 90% občanov Saudskej Arábie oddaných tejto šialenej ideológii.

 

„Vďaka“ týmto dvom „expertom“ (Al Tusi-mu a Al Ghazali-mu), ich arogancii, ignorancii a ďalším ktorí išli v ich stopách šíriac tento mor mysle, je blízky východ – a s ním aj moslimský svet – tam kde je. Nie kvôli židom, západnej civilizácii a nášho spôsobu života, ako to majú vo zvyku vysvetľovať ich vodcovia. Vďaka tejto chorej filozofii sú mnohí imigranti z blízkeho východu a niektorých afrických štátov zmetený keď prídu do Európy (alebo inej krajiny západného typu). Majú problém  začleniť sa do demokratickej spoločnosti, kde sú ľudské práva a slobody vrátane slobody prejavu a kritické myslenie samozrejmosťou. Oni sú naučení poslúchať a nespochybňovať autoritu Boha, náboženstva a duchovného vodcu.

 

Vo svete je veľa odnoží Islamu. Kým nasledovníci Wahabizmu uprednostňujú extrémnu a akčnú formu aplikácie tradičných hodnôt, tí na druhom konci spektra vyznávajú viac duchovnú časť Islamu. K ním patria aj fanúšikovia Sufi – mysticizmu. Niektorí západniari ich označujú za čosi ako „hippisákov“ moslimského sveta. Medzi nimi je celá škála ľudí s rôznym prístupom k náboženstvu – viere. Niektorí z nich si myslia, že všetko čo je v Koráne je pravda a treba ho brať doslovne. Tí „miernejší“ tvrdia, že jednotlivec (laik) nemôže vykladať Korán podľa svojej slobodnej vôle a už vôbec nesmie k nemu pristupovať kriticky.  Interpretovať Korán a iné sväté texty môže len učenec špecializovaný naň. Napokon sú tu aj takí ako tzv. liberálni moslimovia. Mnohí z nich sú za sekulárnu demokraciu.

 

 

Je Islam zlo?

Islam vo svojej súčasnej forme – trojkombináciou 1) náboženskej ideológie, 2) politickej ideológie a 3) zákona pričom platí, že pochádzajú od Boha a preto sú nedotknuteľné a neznesú absolútne žiadnu kritiku – je netolerantný, nebezpečný a nezlučiteľný s hodnotami západnej spoločnosti.

 

To, že Islam je nezlučiteľný s demokraciou nie je populistické tvrdenie netolerantných ľudí zo západu.

Je to fakt, ktorý dosvedčia všetci – istým spôsobom – racionálne mysliaci moslimovia a tiež ex-moslimovia.

Zaujímavou ukážkou je aj nasledovný citát z listu na internetovej strane islamweb.sk v ktorom kritizujú jednu dôležitú súčasť našej modernej demokratickej – liberálnej spoločnosti a to sekularizmus.

 

„Sekularismus lze definovat jako „hledisko, podle kterého neexistují žádní bohové nebo čistě duchovní entity“. Někdy je smysl slova méně důrazný, znamenajícího cosi bližšího humanismu, to jest, že záležitosti tohoto světa by měly být nejvýznamnějším zájmem etiky a lidského života. (…)

 

My muslimové věříme, že Alláh je jediným Stvořitelem a Živitelem světů. Ten, kdo „má dohled nad každou věcí“ (Al-Džin 72:28); že je všemocný a vševědoucí; že jeho milosrdenství a štědrost doprovází každého a stačí všem.

 

S těmito schopnostmi Alláh zjevil Své vedení lidstvu, učinil určité věci povolenými a jiné zakázanými, přikázal lidem dodržovat Jeho rozkazy a soudit podle nich. Pokud tak nečiní, dopouštějí se nevíry, útoku a prohřešku.

 

Není pochyb o tom, že sekularismus odporuje islámu v každém ohledu. Jsou to dvě odlišné cesty, které se nikdy nepotkají, zvolení jedné, znamená odmítnutí druhé. Takže kdokoli si volí islám, odmítá sekularismus.“ (Al-Qaradawi, Jak islám nahlíží na sekularismus)“

(Zdroj: „Islám versus sekularismus“, IslamWeb.sk, 20.04.2010)

 

Ďalší z mnohých príkladov intolerancie v Islame voči slobodnému a kritickému mysleniu je aj nasledovný krátky príbeh. Prof. Steven Weinberg teoretický fyzik a laureát Nobelovej ceny v rozhovore s Prof. Richardom Dawkinsom upozornil na príbeh o Doktorovi Abdul Salaamovi. Dr. Salaam sa pokúšal získať financie od petro-miliardárov zo štátov v Perzskom zálive pre založenie univerzity s vedecko-technickým zameraním. Postavili sa k tomu negatívne lebo sa obávali, že veda nahlodá ich náboženstvo. V čom mali pravdu. Nie nadarmo sa hovorí, „Kde veda napreduje, tam náboženstvo ustupuje.“. Platí to aj naopak.

 

V západných krajinách hlavne v Amerike Saudovia zahájili útok na hodnoty západnej civilizácie. Svojimi petro-miliardami si vykupujú nové miesto v dejinách. Sponzorujú západné univerzity desiatkami miliónov dolárov aby na nich vyučovali dejiny Islamu z tzv. Islamskej perspektívy. Podobné pokroky si môžu pripísať na účet aj v Európe.  U nás (EU) sa v mene tolerancie, demokracie, slobode slova a zo strachu byť označený ako islamofób alebo rasista aplikujú nehorázne ústupky pred islamom.

 

Zakladajú sa štátom dotované náboženské školy. Poviete si „Prečo nie? Predsa aj kresťania majú svoje školy.“. Z tejto perspektívy to vyzerá byť v poriadku. Zo sekulárneho a racionálneho pohľadu to už v poriadku nie je.

Po prvé. Štát nemá čo dotovať cirkvi a náboženské spolky. Po druhé. Je to nemorálne aby deti prišli do kontaktu s náboženskou ideológiou. Učiť ich dejiny náboženstiev – mytológií to áno. Bez nich by nepochopili vlastnú kultúru a dejiny. Na Islamských náboženských školách zosmiešňujú, popierajú najnovšie výdobytky vedy a deformujú dejiny. (Na mnohých amerických kresťanských školách to nie je o nič lepšie. pozn. autor)

 

Vo viacerých krajinách (Anglicko, Belgicko, Švédsko,…/mimo EU Kanada a USA) sa vyskytli konfliktné situácie medzi školstvom a pobožnými rodičmi. Rodičia chceli aby ich dieťa bolo vyňaté z hodiny telocviku, plávania, hudobnej výchovy a iných predmetov zaoberajúcich sa niektorým z umení. Vraj by to mohlo dieťa zviesť z cesty k viere. (Viera – náboženstvo od ktorej sa dá odpútať pozornosť a tým „riskovať“, že sa z dotyčnej osoby stane ateista len vďaka počúvaniu hudby, hry na hudobnom nástroji, tancu alebo venovaniu sa inej umeleckej činnosti si nezasluhuje nasledovanie. Len tak medzi nami. Podľa môjho názoru si žiadne náboženstvo nezasluhuje nasledovanie. Všetky sú škodlivé ale nie všetky škodia rovnako.) Lepší prípad je ten, keď rodičia žiadajú oddelené hodiny telocviku a plávania pre dievčatá a chlapcov. Naozaj dramatické sú však tie, keď školy prestanú vyučovať niektoré (vedecké a historické) fakty lebo by to urazilo moslimov. Medzi ne patria témy ako holokaust a križiacke výpravy. Mnohí moslimovia a považujú holokaust za celosvetové židovské sprisahanie – výmysel. Ešte aj dnes nájdete ľudí v moslimskom svete, ktorí sa hanbia za porážku Al-Andalus (cca 3/4 územia Španielska a Portugalska) z roku 1492 a chcú odplatu. Sú známe prípady keď vedenie školy (katedry) ustúpilo otvoreným verbálnym antisemitským útokom na osoby žiakov ale aj učiteľov len aby neurazilo svojich moslimských študentov a ich rodičov. Nejde len o ústupky na školách ale aj v každodennom živote. Uvediem aspoň zopár ukážok.

 

„Polícia v Škótskom mestečku Tayside sa musela ospravedlniť komunite 3300 moslimov. Objektom urážky bola pohľadnica s vyobrazením šteniatka vlčiaka. Pohľadnica bola mienená ako reklama na nové nie – núdzové telefónne číslo. Podľa islamu je pes nečisté zviera.“ (Zdroj)

 

„Dvaja kresťanský aktivisti boli takmer zatknutí v Brimingham-e za to, že rozdávali letáky s kresťanskou tematikou. Dôvod? Robili to v tej časti mesta kde žije väčšinová moslimská populácia. Povedali im, „Tu nemôžete kázať lebo toto je moslimské územie.“.“ (Zdroj) Podľa môjho osobného názoru je neetické správanie, keď niekto iným vnucuje náboženstvo na verejnom priestore. Neetické alebo skôr alarmujúce je aj to keď sú obmedzované niekoho slobody z náboženského dôvodu.

 

V roku 2010 bol v Dánsku odsúdený politik Jesper Langballe za to, že upozornil na fakt takzvanej   vraždy zo cti, ktorá sa často krát vyskytuje v rodinách tradicionalistických moslimov. Ide o zabite dcéry alebo sestry za urážku vlastnej rodiny a islamu. Stačí aby sa dotyčná obliekala inak ako moslimka, priatelila s nemoslimom atď. Paleta „urážok“ rodiny je pestrá. Dotyčný politik dostal na výber z dvoch možností. Buď zaplatí pokutu 5000 DKK (cca 670Eur) alebo pôjde do vezenia na 10 dní. Na základe Dánskeho práva je nepodstatné či je tvrdenie obžalovaného pravdivé alebo nie je. K usvedčeniu stačí ak sa žalujúci cíti urazený/á. (Zdroj) Niektoré Európske štáty majú podobné zákony. Sú to Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Holandsko a San Marino. Na Islande môžete dostať až tri roky vezenia, v Írsku vám vymerajú pokutu vo výške 25000 Eur, v Dánsku do štyroch mesiacov, v Poľsku do dvoch rokov, v Nemecku do troch rokov a v Grécku Vás môžu odsúdiť až do troch rokov. Grécko je aj tým špecifické, že jednoducho stačí kritizovať alebo nadávať na Boha. V Nemecku stačí uraziť obsah daného náboženstva. (Zdroj)

 

Podobné zákony o rúhaní sú aj v iných Európskych krajinách. Sú to nasledovné krajiny: Andorra, Cyprus, Chorvátsko, Česká Republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Lichtenštajnsko, Litva, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Ruská Federácia, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina a San Marino. (Zdroj1, Viac informácií k tejto téme nájdete v štúdii Benátskej komisie.)

 

Niektorí fanúšikovia – tohto náboženstva „mieru“ – presnejšie povedané organizácia OIC sa snaží aby bol zavedený celosvetový zákon v mene náboženskej „tolerancie“ ktorý by sankcionoval akúkoľvek kritiku islamu a považoval ju za urážku islamu a „proroka“ Mohammeda. Pokúšajú sa to vylobovať tak u jednotlivých štátov, ako aj pri OSN.

 

V USA a v Európe je rastúcim trendom, že miliardári z blízkeho východu skupujú celé továrne s veľkým počtom zamestnancov, stávajú sa spolumajiteľmi podnikov, hlavnými akcionármi alebo vstupujú do bankového sektoru vo forme akcionára danej banky. Nič zlé by na tom nebolo veď predsa žijeme v globalizovanom svete. Nepríjemný pocit mám z toho, že medzi nimi môžu byť aj nábožensky motivovaný obchodníci. Odborné psychologické články a štúdie naznačujú, že približne 4% ľudí v riadiacich pozíciách sú psychopati. Ak sa táto diagnóza dostane do styku s náboženským fanatizmom, tak …. . Tak sa môže stať, že napríklad dotyčný majiteľ továrne(ní) začne doslova vydierať politikov aby zaviedli isté ústupky v prospech veľmi pobožných moslimov a to na úkor občianskych slobôd ktoré majú dlhú tradíciu v danej krajine. V prípade neuposlúchnutia hrozí prepustením tisícov zamestnancov. Oveľa lepšie možnosti majú tí (zatiaľ teoretický) náboženskí fanatici, ktorí pracujú v bankách a majú možnosť svojím prístupom k informáciám a k tokom peňazí zruinovať celú krajinu.

 

Netolerantnosť a nevraživosť islamu sú nepopierateľné fakty. Prečítajte si niekoľko citátov z jednej populárnej rozprávkovej knižky, ktorú až príliš veľa fanúšikov (z 1,6 miliardy) berie doslova a celý svoj život jej podriaďuje. Rád by som ich ponúkol do pozornosti hlavne submisívnym politikom, ktorí sú buď kultúrny analfabeti alebo len jednoducho mocichtivý ignoranti pasúci po každom hlase za každú cenu.

 

„Súra 5:51. Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý.

 

„Súra 9:29. Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.“

 

„Súra 9:123. Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!“

 

„Súra 48:29 Muhammad je posel Boží; a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou. A vidíš je při modlitbě se sklánět a padat na tváře v úsilí po přízni a zalíbení Božím. A známky jejich jsou na tvářích jejich následkem modlení. A takto byli spodobněni v Tóře, zatímco podobenství jejich v Evangeliu zní: jsou jako sadba, jejímž výhonkům Bůh dává vyrůst a posiluje je, až stanou se pevnými a drží se zpříma na stéblech svých, k radosti tomu, kdo ji zasel, aby tím Bůh rozhněval nevěřící. A Bůh přislíbil těm z nich, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, odpuštění a odměnu nesmírnou.“

 

„Súra 98:6. A věru ti, kdož jsou nevěřící z vlastníků Písma (Židia a Kresťania pozn.tiborkosz) a z modloslužebníků, přijdou do ohně pekelného a budou v něm nesmrtelní, a to jsou ti nejhorší ze všech stvoření!“

Moslimovia na základe zákona (pravidla) Taqiyya (Takíja)(Arabsky: taqiyyah/taqīyah) čo znamená vo voľnom preklade „Oklamanie – presviedčanie neveriacich“. Toto pravidlo sa uplatňuje resp. je odporúčané moslimom dodržiavať v prípadoch keď sú v menšine. Počas tohto obdobia môžu ba musia predstierať priateľstvo voči „neveriacim“. …

 

„Súra 3:28. Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný.“

(Citáty veršov pochádzajú z  „Vznešený Korán“  Z arabského originálu al-Quran přeloţil Dr. Ivan Hrbek, 1972)

 

(Moslimovia radi používajú argument, že citovať z inojazyčného Koránu – ako z toho ktorý je písaný v pôvodnom teda v arabskom jazyku – je zlé alebo nesprávne lebo to nie je pravý Korán.)

 

… Samozrejme až do momentu keď sa dostanú do väčšiny. Aby sa karta obrátila v ich prospech čím skôr, na to aplikujú špeciálnu, nenápadnú ale o to účinnejšiu stratégiu. Využijúc svoju jedinú schopnosť, ktorú doviedli do dokonalosti. A to je ich výnimočná schopnosť alebo ak chcete výnimočný talent rozmnožovať sa. Keď dosiahnu svoj cieľ, vtedy nastupujú hore spomenuté Súry 9:29 a 9:123. (Tento „talent/stratégiu“ výstižne nazval americký komik Bill Maher „Out-fucking“-om.)

 

Moslimský učenec Ibn Katir vo svojom komentári ohľadne Takije povedal: „V takomto prípade majú veriaci povolené ukazovať priateľstvo smerom von ale nikdy do vnútra.“  Ibn Katir pokračuje s citátom Abu Dardu, jedého z Muhammadových spoločníkov a jeho názoru na túto problematiku: „My sa usmievame do tváre niektorým ľuďom aj keď ich v srdci preklíname.“. (Ďalší zdroj)

 

Islam pozná len tri možnosti ako pristupovať k ľuďom, ktorý nie sú vyznávačmi ich náboženstva – viery.

1.) Konvertovať na Islam.

2.) Nekonvertovať ale potom musia platiť extra daň (2x viac ako moslim) a stane sa druhoradým občanom (dimmi). To znamená popri mnohých iných veciach aj to, že musí mať nižší dom ako moslim, musí uhnúť keď mu ide naproti moslim a dopredu sa pozdraviť, nesmie sa oženiť s moslimkou. (Moslim si môže zobrať židovku, kresťanku či inú z pomedzi občanov druhej kategórie.) Nemohli verejne praktizovať svoju vieru, nemohli v kostoloch spievať a tancovať. Neboli chránení pred vonkajším nepriateľom. Nemohli sa zúčastňovať na riadení mesta atď.

3.) Umrieť mečom.

 

Ak sa dajú považovať niektoré prieskumy a štatistiky z prostredia moslimského sveta za pravdivé, tak vonku behá približne 250 miliónov 275.500.000 radikálnych moslimov. Títo šialenci sú schopní všetkého len aby sa dostali čim skôr do raja, kde ich bude obsluhovať 72 panien na večné veky. Len v roku 2011 zabilo „náboženstvo mieru“ 9015 ľudí vo svete. Poviete si behá cca 250 miliónov 275.5 Mil. z takmer 1,6Miliardy 1.2Mld. (V súčasnosti to činí cca 361.880.000 z 1.66Mld.). Najhoršie na tom je, že proti nim z väčšiny nikto neprotestuje. Ticho pritakávajú. Koľko protiislamistických protestov ste videli zo strany moslimského majoritného obyvateľstva? Kde sa schovávajú všetci takzvaní umiernení alebo liberálny moslimovia? Myslím tým hlavne moslimov v ich domácich krajinách.

 

Na portáli „sueddeutsche.de/politik“ v ktorom popisujú prieskum Gallup-ovho inštitútu. „Robili ho v moslimskom svete po dobu 6 rokov a vyspovedali cca 50.000 respondentov.“ Dospeli k zaujímavým výsledkom. „Podľa prieskumu len 7% (112.000.000) moslimov z 1.6Miliardy sú radikálny.“ Nebol by som prekvapený kebyže respondentov na základe ich odpovedí psychológovia označia za schizofrenikov. „Americký prezident Bush opakovane zdôrazňoval, že moslimský extrémisti opovrhujú západnou demokraciou a slobodou..“ (…) „Sympatizanti s terorizmom nie nenávidia našu slobodu ale oni chcú našu slobodu“ bilancoval spolupracovník Gallup-ovho inštitútu.“. „93% „politicky umiernených“ odsudzuje útoky z 11.-teho Septembra.“ Prečo to asi tvrdili? Mysleli to úprimne alebo zo strachu z odplaty prípadne si chceli napraviť renomé aby si svet nemyslel, že Islam nie je náboženstvom mieru? „50% z nich sú zástancami väčšej politickej demokracie. (…) Na otázku čo najviac obdivujú na západe, politickí radikáli na prvé miesto dali technológiu, na druhé hodnotový systém západu a za ním hneď nasledovali spravodlivý politický systém, demokracia a ľudské práva.“ Radikálnym Islamistom (na priložených fotografiách) v Európe asi nikto nepovedal, že ich súdruhovia z domovských krajín chcú to čo už Európsky majú (demokraciu, slobodu slova atď.) Niekde asi došlo k nedorozumeniu.

 

Fotografia č.1: „Zastavte islamofóbiu“, „Sloboda prejavu nie je slobodoa pre zneužívanie“, „Prorok je nám drahší ako naše deti“.

Fotografia č.2

Fotografia č.2: „Šaríu pre Holandsko, islam bude nadradený“ „(islam) bude dominovať vo svete, sloboda môže ísť do pekla“.

 

 

Podľa iných viac pravicovo orientovaných organizácií (autorov štúdií) je ich až 37% (592.000.000). Pri prieskume vo Veľkej Británii sa zistilo, že až 32% moslimov súhlasí so zabíjaním v mene islamu a 40% chce zaviesť Šaríu. Každý tretí moslim vo veku medzi 16 a 24 je zato aby tzv. odpadlíci boli popravený. Vo Veľkej Británii funguje 85 súdov Šaría. Ani do jedného z nich nepripustia pozorovateľov aby zistili čo sa tam deje.

 

Fotografia č.3: „Zavraždite tých, ktorí urazia islam“, Zmasakrujte tých, ktorí sa posmievajú Islamu“

Foto 8 islammuslimholocaust

Fotografia č.4 (na pravo): Dáma v čiernom hlása „Pripravte sa na ozajstný Holokaust!“.

 

Foto 1. uk-muslims

Fotografia č.5: (z ľava do prava) „Podporujeme Talha Ahsan-na“, „Moslimovia povstaňte“, „Podporujeme Adel Abdul Bary-ho“, „Choď do pekla človekom vytvorené právo“, „Podporujeme Babar Ahmad“, „Demokracia = Pokrytectvo“.

Vo Veľkej Británii fungujú dva súdne systémy. Jeden je zo 7-ho storočia a druhý z 20.-21.stor. V Írsku 36% zo 40.000 moslimov chce aby v celom Írsku vládla Šaríja a 37% ich chce aby z Írska sa stala islamská krajina. To znamená, že v Írsku s celkovým počtom obyvateľov 6,399,115 žije 14800 nekompatibilných ľudí s Európskymi hodnotami. Rôzne štatistiky – štúdie hovoria, že sa v západných krajinách počet moslimov (oproti roku 2010) v roku 2030 zdvojnásobí. Napríklad vo Veľkej Británii (roku 2011, 2.869.000 v Anglicku a vo Wellse) sa predpokladá, že ich populácia v pomere k nemoslimskej populácii presiahne 50% okolo roku 2050. V Nemecku narástol počet Salafistov z 3.800 v roku 2011 na 4.500 v roku 2012 na 5.500 v roku 2013 a na 6000 v oku 2014 (a na 8650 v 2016, doplnil autor 9.5.16). Slafisti patria medzi najradikálnejšie skupiny ktoré chcú na celom svete zaviesť Šaríu, sú proti zrovnoprávneniu žien, odmietajú akúkoľvek formu demokracie a chcú aby celý svet sa stal jedným Islamským štátom – Kalifátom. Sú sponzorovaní zo Saudskej Arábie. Možno si poviete „Sú to blázni a netreba si ich všímať.“, „Keď ich budeme ignorovať časom prestanú.“, „Veď aj mi máme našich neonacistov.“. Blázni, ktorí sú ochotný vyhodiť seba spolu s Vami do vzduchu – alebo Vás rozstrieľať prípadne iným spôsobom zabiť – patria do blázinca s najprísnejšou ochranou a nie voľne pobehovať pričom niektorí z nich dokonca vyučujú islam v rámci mešít (a krúžkov islamu) ľahko ovplyvniteľným deťom. „Naši“ neonacisti sú oproti nim bezvýznamní zbabelci, ktorí sú schopný maximálne v tlupe zaútočiť na ľahké ciele.

 

 

Revolúcie a vojny.

Za posledný 1400 rokov sa medzi sebou neustále vraždia Suniti a Šiíti a iné menšie frakcie. Pozrite sa len na konflikt v Sýrii (cca. 160.000 mŕtvych do polovice .r2014). V Sýrii nejde o nič iné ako o náboženskú a kmeňovú vojnu. Vďaka ľudskej hlúposti, revolúcie a vojny ešte stále patria (a ešte dlho budú) k nástrojom socio-politickej evolúcii, ktoré nasmerujú vývoj spoločnosti buď k lepšej budúcnosti alebo spôsobia, že na dlhšiu či kratšiu dobu zavládne netolerantná ideológia – režim. Tento proces sa bude opakovať dovtedy, kým sa dotyčná skupina ľudí nenaučí spôsobom „pokus – omyl“ zlepšiť si kvalitu života. Európania nespočetne krát prešli cez tieto štádiá. Záleží na tom čo sme sa naučili z našich predošlých chýb. Vezmime si len posledných 2000 rokov Európskych dejín ,počas nich Európania medzi sebou vyvolali (zapríčinili) cca. 358 menších konfliktov ale aj veľkých vojen s desiatkami miliónov ľudských obetí. To je ako by sme každých 5.6 rokov začali novú vojnu. Obdobie medzi 1524 a 1648 (124rokov) bolo poznačené 10-mi náboženskými vojnami.

 

Pripomeňme si aspoň niektoré z najväčších konfliktov – revolúcií v Európe a približný počet obetí: Vpád Mongolov (30mil.),100 ročná vojna (2.6mil.), Francúzska náboženská vojna (3mil.), 30 ročná vojna (7.25mil.), Francúzska revolúcia (40tis.), Napoleonské vojny (5.9mil.), (1.svetová vojna (23mil.), VOSR + Ruská občianska vojna (7mil.), Hladomor na Ukrajine zapríčinený ZSSR (10mil. Ukrajincov), Španielska občianska vojna (500.000), 2.svetová vojna (28.7mil – 42mil.) atď.

 

„Vďaka“ týmto a mnohým iným konfliktom, ich obetiam sa z nás Európanov stalo to čím sme a dosiahli na istú úroveň kvality (hodnoty) života akú mame dnes. Musíme si ich pripomínať aby sme si nemuseli zopakovať učivo.

 

Moslimovia si nevedia vyriešiť svoje náboženské nezhody prakticky od smrti Mohameda (1382 rokov).

Po 1. svetovej vojne západné mocnosti hrubo zasiahli do života obyvateľov blízkeho východu keď toto územie bezohľadne rozdelili a vytvorili umelé štáty. Napríklad Kurdov úplne vynechali a dodnes vyše 30mil. ľudí nemá vlastný štát. Neskôr v období studenej vojny bol vývoj na blízkom východe silno ovplyvnený zahraničnou politikov USA a jej spojencov a Sovietskeho zväzu. Na čelo tej ktorej krajiny boli dosadení miestni diktátori, ktorí boli podporovaní jednou zo svetových mocností. Jednou z najfatálnejších chýb ktorú urobili USA v tomto priestore bolo zvrhnutie demokraticky zvoleného Iránskeho premiéra Mossadegha v roku 1953. Neuhádnete aký mali nato dôvod. Briti ich poprosili lebo Mossadegh znárodnil ropu, vrátane rafinérií a celej infraštruktúry. Na jeho miesto, USA dosadili diktátora Mohammada Rezu Pahlaveho. Po 26 rokoch ho zvrhla revolúcia Iránskeho ľudu a dosadila na čelo štátu nového vodcu menom Ruhollah Mostafavi Musávi Chomeini.

Možno by sa Irán bol stal (viacej menej) sekulárnym štátom pripomínajúci Turecko.

 

Od tejto operácie C.I.A. sa datuje – desiatky rokov trvajúca – tradícia americkej zahraničnej politiky, fungujúcej na princípe „Ak sa nám niekto nepáči, tak ho zosadíme“. Ignorantský ba až schizofrenický prístup zahraničnej politiky USA pokračuje naďalej. Na jednej strane „bojujú“ proti Islamskému teroru, na tej druhej podporujú (finančne aj zbraňami) a chránia práve najväčších sponzorov Islamistov a šíriteľov intolerantného a násilného fašistického Islamu.

 

Treba poukázať aj na fakty ako sú napríklad obchodné styky EU so Saudskou Arábiou, Katarom a Spojenými Arabskými Emirátmi. Predovšetkým Nemecké firmy pre nich dodávajú moderné zbraňové systémy a špionážne technológie, ktoré miestne vládnuce vrstvy používajú proti vlastnému ľudu.

 

Kníhtlač v Európe spôsobila lacnejší prístup k informáciám a tým urýchlila šírenie aj revolučných myšlienok akou bola Reformácia. Moslimský svet zažíva čosi podobné vďaka internetu. Nasvedčuje tomu aj revolučná vlna známa ako „Arabská jar“. Nechajme ich aby si aj oni vybojovali – našli cestu k svojej demokracii a dúfajme, že tieto revolučné myšlienky ale aj činy dorazia do štátov Perzského zálivu.

 

Podľa mojej naivnej – idealistickej predstavy by západ nemal zasahovať – ale ako to už z dejín poznáme nato, že sa tak stane je minimálna šanca – a to minimálne z dvoch dôvodov. Po prvé, nebudú si vážiť slobodu a demokraciu, – ak by sa ju podarilo vôbec niekedy cudzej moci nastoliť (Americký republikáni v poslednej dobe hovoria „Išli sme tam zasiať prvé semená demokracie“.) – ktorú si sami nevybojovali. Isteže, ani západ to nerobí pre ich pekný úsmev a kvôli šíreniu demokracie. Ale keď už sa nato dali, mali by tam zostať aspoň 100 – 150 rokov. Inak sa nepodarí krajinu zaseknutú v 13.-tom storočí pritiahnuť do 21.ho storočia. Nemecko bolo obsadené spojencami až do roku 1990. Čiže 45 rokov od ukončenia 2. sv.v. v Európe. Pred vojnou bola táto krajina na rovnakej ekonomickej, sociálnej a kultúrnej úrovni ako iné krajiny západného sveta. 45 rokov ju okupovali  len aby sa uistili, že svet sa nemusí zo strany Nemecka obávať agresie. (Akými boli aj predošlé vojny z rokov 1870, 1914-18, 1939-45). 45 rokov!!! A ešte stále tam majú základne Američania.

 

Po druhé. Západný svet môže robiť čo chce. Aj keby to bolo čisto z lásky k blížnemu človeku a nie z nejakej vidiny zisku lacnej ropy (kontroly nad ropou). Nech robia čokoľvek, napokon oni budú na vine lebo nedokážu uspokojiť ich bigotné, ignorantské, náboženské a kmeňové zmýšľanie. Z ich pohľadu sa ten druhý (Šiíti alebo Suniti) vždy musí mať horšie alebo čo by bolo najlepšie, keby ten druhý vôbec neexistoval. A pokiaľ budú mať na ľudí z týchto krajín vplyv duchovný vodcovia, tak západ bude vždy ten najväčší nepriateľ. 1382 ročnú tradíciu nenávisti a vraždenia nezmení žiadna vyspelá civilizácia aspoň nie v rámci našej planéty.

 

 

Islam potrebuje kritiku a reformy.

Medzi známych kritikov Islamu patria Sir Salman Rushdie, Ayaan Hirshi Ali, Tarek Fatah, Wafa Sultan, Hamed Abdel-Samad a mnohí ďalší. Mimochodom všetci títo ľudia sú respektíve boli vychovávaný v moslimskej viere.  Po celej Európe sa zakladajú organizácie – spolky bývalých moslimov („Council of Ex-Muslims“).

 

Mina Ahadi, aktivistka pre ľudské práva a rodáčka z Iránu vo svojom rozhovore pre nemecký časopis „Der Spiegel“ – medzi inými – povedala, „Nemyslím si, že je možné modernizovať Islam. My (organizácia Ex-Moslimov v Nemecku. pozn. autor) chceme vytvoriť protiváhu Moslimským organizáciám. Fakt, že to robíme pod policajnou ochranou poukazuje na dôležitosť našej iniciatívy.“ (Zdroj)

 

Politológ a spisovateľ Hamed Abdel Samad označil Islam za jednu formu Fašizmu. Salafisti sa mu za toto vyjadrenie vyhrážajú smrťou. (Zdroj)

Pri rozhovore pre portál „spiegel.de“ Hamed Abdal Samad povedal, „Islam nemá žiadne odpovede na výzvy 21.-ho storočia, nachádza sa v duchovnom, morálnom a kultúrnom úpadku – vymierajúceho náboženstva bez sebavedomia a bez pozície na vyjednávanie.“ (Zdroj)

 

Za svoju otvorenosť a kritické slová sú v neustálom ohrození života zo strany takzvaných pravých moslimov pre ktorých hore menovaný nie sú ničím iným ako odpadlíkmi od viery. Podľa Islamu je pre odpadlíctvo len jeden trest a to smrť.

Títo ľudia mi pripomínajú utečencov (Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler), ktorým sa podarilo uniknúť – alebo ľudí, ktorým sa podarilo prepašovať informácie – z nacistických koncentračných táborov a informovať spojencov o zverstvách , ktoré sa tam diali. Spojencom pripadali tieto hlásenia natoľko prehnané, že ich považovali za klamstvo, dezinformáciu alebo jednoducho za nezmysel. Spomeňme si len na predvojnový stav keď nikto nebral vážne Hitlera. Aj on opísal svoje „tajné túžby“ v knihe „Mein kampf“ (po arabsky „Džihád“). Európa sa spamätala až keď bolo neskoro. Dnes je situácia veľmi podobná. Problém robí iná „KNIHA“ a jej fanúšikovia.

 

Na jednom konci spektra stoja mnohí Európsky politici – hlavne z liberálnych kruhov (liberálny extrémisti) –, ktorí majú tendencie identifikovať ako zdroj (zdroje) Islamského terorizmu všetko možné len nie náboženstvo. Často omieľané frázy: „Islamisti len zneužívajú náboženstvo pre svoj účel.“ „Príčinami ich hnevu musia byť chudoba, frustrácia a podobné dôvody.“. Vieru mnohých našich (západných) politikov v ich nezmyselnú teóriu s radosťou posilňujú aj samotní moslimskí predstavitelia takzvaných umiernených moslimov. Hlavne vtedy keď sa veľmi presvedčivo a veľkou vášňou urážajú na výrokoch politikov, ktorí za problém Islamizmu označia Islam samotný. Submisívny (liberálny extrémisti) sa vtedy snažia „zachrániť“ situáciu v mene politickej korektnosti. Švédsky sociálny demokrat Jens Olov Heinrich Orback raz povedal „Musíme byť otvorení a tolerantní voči Islamu a Moslimom, pretože keď sa z nás stane menšina, tak aj oni sa k nám zachovajú tak.“ Takéto správanie sa nedá inak označiť len slovom ZRADA. Zrada hodnôt a princípov, za ktoré už toľkí obetovali svoje životy. Reformní Moslimovia a ex-Moslimovia nás varujú pred takouto kapituláciou v mene „tolerancie“.

 

Na druhom konci spektra stoja konzervatívni (väčšinou sú to kresťanský) a nacionálne ladení politici.

Oni sú druhý extrém. Nacionálne ladení vidia v hrozbe „Islamizácie“ Európy hlavne liberálne a pro-multikulturálne myšlienky. Pravdu povediac ich pohľad na svet, že musia byť zachované národnostné štáty je presne taký istý nezmysel ako filozofia Islamistov a Islamských tradicionalistov. Obe sú filozofickými a socio-politickými ideologickými fosíliami. Republikáni v USA sú v tomto spôsobe zmýšľania veľkí experti. Keby to záviselo od nich, tak by z USA v tejto sekunde vytvorili Kresťanskú teokraciu.

 

Jedna skupina má dojem, že musí ovládnuť svet a tá druhá, že ho musí „ochrániť“ za každú cenu a akýmkoľvek spôsobom.

 

Odborníci na blízky východ – Moslimský svet hovoria o pomalých zmenách, ktoré by sa dali čiastočne označiť za reformy. Napríklad: Niektoré moslimské krajiny zrušili otrokárstvo až koncom 20. storočia. (V Saudskej Arábii sa ozývajú hlasy zo strany Salafistov za obnovu otrokárstva, pretože je to súčasťou Koránu a islamu.) Kvôli kritike ohľadne sobášov detí, v Saudskej Arábii zvýšili vek „dospelosti“ (od ktorého sa už dá sobášiť) na 18 rokov.  Napriek tomu sa nič nezmenilo v reálnom živote. Saudská vláda zrušila jizyju (špeciálna daň na inovercov). V Turecku duchovný vodcovia povolili menštruujúcim ženám navštevovať mešitu a modliť sa spolu s mužmi. V Iráne sa takmer podarilo zakázať ukameňovanie cudzoložníkov. V Iráne rozšírili rozvodové práva žien. Egyptský klerici uznali ženskú obriezku za neislamskú a jej vykonávanie za trestný čin.

Na blízkom východe sa pokúšali – pokúšajú zaviesť reformy do výučby na školách ale ide to veľmi pomaly.

Posledné veľké reformy v moslimskom svete sa udiali, keď Mustafa Kemal Atatürk založil sekulárny Turecký štát (29.10.1923). „Medzi inými reformami sa zaviedli aj nasledovné, a) inštitúcie ako Sultanát a Kalifát boli zrušené, b) rovnosť pri rozvode, c) rodová rovnosť v školstve, zamestnaní a v rámci voličského práva boli garantované ústavou, d) Islamské právo nahradené moderným zákonom na základe Švajčiarskeho modelu e) mnohoženstvo bolo zrušené a f) arabská abeceda – forma dovtedajšieho písania – bola zmenená na latinskú abecedu.“ (Viac TU) Turecko sa začalo približovať k západu. V súčasnosti je v Turecku trendom – vďaka politickej strany AKP – postupná Islamizácia krajiny. Islamské právo nie je aplikované v 27 krajinách z 57-ich členov OIC a nehrá v ich právnom systéme žiadnu rolu. Ide o krajiny ktoré boli kolóniami Európskych mocností alebo súčasťou Z.S.S.R. a rozhodli sa ponechať si sekulárne právo. Výnimkou je Turecko.

 

V roku 2013 sa objavil článok s názvom „Toto si myslia Moslimovia v Rakúsku“ na portáli „neute.at“.

Nachádza sa v ňom ukážka z prieskumu, ktorý robili medzi Moslimskou populáciou.

„37% Rakúšanov sa považuje za veriacich pričom až 73% Moslimov sa označuje za veriacich avšak pri druhej generácii je to už len 60%. 92% Moslimov nekonzumuje bravčové mäso a 77% nepije alkohol. 61% sú za to aby boli kázne aj v Nemeckom jazyku. Jedna tretina moslimov to zásadne omieta. 58% z nich sa cíti v Rakúsku doma zároveň 61% sa cíti byť znevýhodnených. Každý štvrtý si želá aby náboženstvo hralo väčšiu rolu. 87% vraví, že za výchovu detí sú obaja rodičia rovnako zodpovedný. 16% mužov chce aby ich manželky nosili šatky. Podľa 56% mužov je to slobodná vôľa ženy (či si ju dá alebo nie). Každá druhá veriaca Turkyňa nosí šatku. Bosniačky ich nosia len počas výnimočné príležitostiach. 90% Moslimov považuje Islam za náboženstvo mieru. Vo väčšinovej spoločnosti (keď nie sú medzi svojimi pozn.tiborkosz) to tvrdí len 37%.“ (Viac v článku Heute.at/news) Moslimovia sa tu v EU majú ako prasa v žite. Nasvedčujú tomu aj správy, že v Nemecku sa rozmáha tajné mnohoženstvo. Jednoducho okabátia sociálny systém. Funguje to nasledovným spôsobom. Muž si vezme niekoľko žien za manželky. Sobáše sa samozrejme neuzavrú na úrade (nie je to legálne) ale pred duchovným vodcom komunity a pod Islamským zákonom. Ženy žijú v samostatných bytoch ako slobodné matky. Dostávajú sociálne dávky na dieťa, bývanie (alebo dostane sociálny byt) atď. Muž si žije sám vo svojom byte. Sú prípady keď takéto rodiny žijú v jednom vchode tej istej bytovky. Na každom poschodí jedna či dve manželky. Moslimskí muži si to veľmi chvália a dodávajú, že toto by si v krajine pôvodu nemohli dovoliť.

 

 

Chcel by som byť optimistom.

Suma sumárum, Blízky východ má pred sebou veľmi dlhú cestu. Zatiaľ to vyzerá na „krok v pred a desať dozadu“ pre reformy. Istá forma modernizácie v mysliach ľudí sa črtá hlavne medzi moslimami žijúcimi v Európe a v iných západných krajinách. Musíme ich prijať medzi seba a pomôcť im integrovať sa. Pomôcť im zbaviť sa toho archaického myslenia. Jediným riešením je rešpekt voči človeku ale nie voči náboženstvu a hlavne vzdelávanie. Všetci, ktorí sem prišli mali na to dôvod. Pravdepodobne utekali pred niečím alebo za lepším životom. Štátne orgány by ich nemali púšťať z utečeneckých táborov do spoločnosti skôr ako na to budú mentálne pripravení. Nestačí ich naučiť jazyk. Musia sa naučiť aj spôsob myslenia ľudí vonku za plotom tábora. Dejiny daného štátu a čiastočne aj celej Európy. Je nevyhnutné ich vzdelávať v tomto smere dovtedy, pokiaľ im nedá komisia psychológov zelenú. V prípade náznaku náboženského fanatizmu ich treba izolovať od ostatných. Keďže by bolo pravdepodobne nehumánne vrátiť ich do krajiny pôvodu, tak zostáva len málo možností. Buď zostanú v špeciálnej izolovanej a dobre stráženej oblasti dovtedy kým sa situácia u nich nezmení. Ďalšia možnosť by bola poslať ich do krajiny, ktorá je zemepisne ale aj kultúrou blízka ku krajine ich pôvodu. Radikálov žijúcich v Európe by sme sa mali urýchlene zbaviť. (Nemyslím tým zabiť ich.) Predstavujú priamu hrozbu. Nerozumiem. Prečo ich vlády Európskych štátov nechávajú „na pokoji“ a len pod dozorom tajných služieb? Ach taaak. Porušili by sme ich slobodu prejavu (slova). Počkáme kým jeden alebo viacerí niekoho zabijú a zatkneme ho/ich za „bežnú“ vraždu. Medzi tým sa video z tohto činu dostane na internet v podobe propagandy a priláka ďalších bláznov. Postupne bude počet voľne pobehujúcich duševne chorých narastať a štát bude míňať na ich „babystitting“ stále viac. Pritom by bolo oveľa lacnejšie ich poslať do krajiny v ktorej je presne taký netolerantný život aký oni chcú zaviesť u nás. Ešte lepšie riešenie by bolo keby ich odpratali na nedostupné miesto odkiaľ by nemohli odísť. Hneď by sa ľahšie žilo aj tím moslimom, ktorí utiekli do Európy presne kvôli takým kreténom akými sú aj Salafisti a ostaní radikáli.

 

Čo sa týka moslimov v ich domácich krajinách. Nepoviem nič nové a ani originálne keď pripomeniem  jeden z najúčinnejších nástrojov modernizácie moslimského sveta, čím je emancipácia a vzdelávanie žien. V rámci situácie by sa ako pozitívny príklad dal uviesť Irán. Vysoké školy navštevuje viac žien ako mužov. Edukácia žien prispela k tomu aby ženy neboli degradované len na chodiaci inkubátor, sexuálneho otroka a strážkyňu ohňa. Zvýšením vzdelanostnej úrovne žien v Iráne klesla pôrodnosť z pôvodných 6,5 (80-te roky) na 1,7 dieťaťa (v súčasnosti). Irán je pri pohľade na Saudskú Arábiu liberálna krajina a Indonézia je od Iránu ešte liberálnejšia.

 

Západné krajiny by mohli pomôcť aj svojimi technológiami. Mám na mysli hlavne komunikačné satelity z ktorých by boli vysielané rôzne dokumentárne ale aj hrané filmy, hudobné programy a všetko čo by im rozšírilo vedomosti ohľadne iných kultúr. Pomohlo by to urýchliť šírenie myšlienok humanizmu a sekularizmu. Samozrejme programy by boli vysielané minimálne v arabskom a perzskom jazyku. A do tretice, je potrebný neustály tlak médií, politikov, ľudsko-právnych organizácií atď. na vlády moslimských krajín. Jedno je isté. Voľne prístupné verejné knižnice s knihami pochádzajúcimi zo západných krajín a preložených do miestneho jazyka (alebo aspoň do arabčiny a perzštiny) nedovolia postaviť. Neviem si ani predstaviť, že by vznikali kultúrne centrá v ktorých by prednášali o západnom spôsobe života. Európskych politikov treba neustále kontrolovať, kritizovať a tlačiť na nich aby prestali hrať dvojitú hru a aby zasiahli voči zbrojárskemu priemyslu a iným podnikom, ktorých výrobky sa stávajú súčasťou potláčania ľudských práv v týchto krajinách (aj keď daná moslimská krajina ešte nedospela k ich uznaniu.).

 

Na záver sa rozlúčim jednou krátkou myšlienkou a dvoma citátmi.

Usama bin Laden „poster boy“ zlých chlapcov dosiahol jednu jedinú vec a to, že upozornil na islam, ktorý bol dlhodobo ignorovaný okolitým svetom. On a internet budú v budúcnosti spomínaní ako hlavný spúšťači reformácie islamu. Lietadlá nasmerované do WTC, Pentagonu a do poľa boli jeho „tézami“ pribitými na bránu Sveta. Vďaka tomuto činu sa Svet dozvedel oveľa viac a oveľa rýchlejšie o zaostalom, bigotnom spiatočníckom svete islamu než mal. O tom ako miestny vladári a „duchovní vodcovia“ terorizujú a držia v nevedomosti svoj vlastný ľud. O tom ako ich Amerika a Západný svet v tomto podporujú od čias F.D.Roosvelta. O tom ako spolu bojujú rôzne kmene a náboženské sekty islamu. Dalo by sa to prirovnať k situácii ako keď zapnete svetlo v pivnica a zrazu zistíte, že je plná švábov (islamistov, skorumpovaných politikov a obchodníkov).

 

„Mojím snom je naozaj osvietený Islam, bez Šaríe a Džihádu, bez rodovej segregácie, misionárskej mentality a mentality nárokovania. Náboženstvo, ktoré je schopné pýtať sa samé seba a prijať každú kritiku.“ (…) „A preto nutne potrebujeme heretikov, ktorí kacírsky  a bez tabu  všetko v tomto náboženstve spochybnia.“(…) „Čo sa mňa týka: Ja som už pred časom konvertoval od viery k poznaniu.“  (Citát: Ahmed Abdle Samad)

 

“Je našou povinnosťou postaviť sa proti a zničiť takéto a podobné totalitné  hnutia“ (Citát: Ch. Hitchens)

 

Veľmi pekne ďakujem za Vašu trpezlivosť a čas. S pozdravom, „tiborkosz“

 

 

 

Informácie:

Islam = odovzdanie sa alebo podriadenie sa do vôle Božej (Zdroj)

Formy džihádu:

1. džihád srdcom (džihád bil-kalb) zvaný aj džihád dušou (džihád bin-nafs) – snaha potlačiť zlo a pokušenie v sebe

2. džihád jazykom (džihád bil-lisán) – hovorenie pravdy a šírenie islamu slovom

3. džihád rukou (džihád bil-jad) – robenie dobrých skutkov a konanie proti zlu a nespravodlivosti

4. džihád mečom (džihád bis-sajf) – fyzický „boj na Božej ceste“ (kital fí sabíl Alláh) (Zdroj)

 

Konflikty a obete:

Rozšírené údaje o vyššie spomenutých konfliktoch a ich obetiach. Pre ľahšie porovnanie veľkosti daného  konfliktu som znázornil pomer počtu obetí k počtu celkovej populácii (daného obdobia) v percentách.

100 ročná vojna ……………………..cca 2.600.000 = 5% z 52mil. (C.P.O.E.)

Francúzska náboženská vojna ….cca 3.000.000 = 3.84% zo 78mil. (C.P.O.E.), (15% z obyv. FR.20mil.)

30 ročná vojna ……………………….cca 7.250.000 = zo 9.29% 78mil. (C.P.O.E.), (Náboženská vojna)

Napoleonské vojny …………………cca 5.925.084 = 2.91% z 203mil. (C.P.O.E.)

1.sv.v. ………………………………….cca 23.070.000 = 5.4% z cca 430mil. (C.P.O.E.),1918 250mil. C.P.O.E.)

VOSR + Ruská občianska vojna…..cca 7.000.000 = 1.4% cca 485mil. v r.1920 (C.P.O.E.)

(Obyv. Rus. ríše v r.1897=125.640.021, 7.000.000 = cca 5.57% z C.O.R.R)

2.sv.v. ……………………………………cca 28.736.000 = 5.32%  z 540mi. (C.P.O.E.)

(Výsledky iných štatistík, 2sv.v. v Európe = 39.362.262 = 7.28% až 42.705.000 = 7.9%)

(C.P.O.E= Celkový Počet Obyvateľstva Európy)

 

 

(Súvisiaci článok: „Ako som prišiel o „panictvo“.“

Ide o akési voľné pokračovanie k tomuto článku. Pôvodný názov bol „Apologéti radikálneho islamu“ avšak po skúsenosti s administrátormi som sa ho rozhodol zmeniť. Témou je fašizmus a fašistoidné ideológie)

„Aliancia za rodinu má nového spojenca. “ alebo „Radikálni kresťania zbroja! “

06.10.2014

„Slovenskí občania by mali mať právo podporiť ochranu manželstva a rodiny, ak sa tak rozhodnú“(...) „Toto referendum umožní občanom Slovenskej republiky potvrdiť súčasne platný právny viac »

Krátka úvaha o ústave a ústavnom súde SR.

18.09.2014

Načo sú nám? Teraz vážne. Ústavný súd zase predviedol prinajmenšom zaujímavý výkon pri rozhodovaní o odoberaní občianstva občanom SR. Priznám sa ,nie som odborník na ústavu, ba ani viac »

„Petícia za roXXnu? “

30.08.2014

„Petícia za rodinu?“ Článok s rovnomenným názvom bol po približne 12-tich hodinách od včerajšieho (29.8.14) zverejnenia odstránený zo zoznamov „najnovšie blogy“ a „najčítanejšie viac »

triblavina,kamion,dialnica D1

Súvislá diaľnica do Košíc bude skôr cez Maďarsko ako cez Slovensko

11.12.2018 21:23

Bratislava a Košice budú prepojené súvislou diaľnicou minimálne o päť rokov skôr cez územie Maďarska než cez Slovensko.

štrasburg, streľba

Na vianočných trhoch v Štrasburgu sa strieľalo, hlásia obete

11.12.2018 21:17, aktualizované: 23:48

Šlo o teroristický útok, pri ktorom zahynuli najmenej dvaja ľudia, ale niektoré zdroje hovoria až o štyroch mŕtvych.

francúzsko, žlté vesty

Egyptská vláda údajne zakázala predaj žltých viest v obavách z demonštrácií

11.12.2018 20:27

Zakázané predávať žlté vesty majú obchodníci jednotlivcom, nie firmám.

donald trump

USA zaradili Pakistan na zoznam krajín porušujúcich náboženské slobody

11.12.2018 19:32

Presun na čiernu listinu umožňuje, aby USA na Pakistan uvalili sankcie.

tiborkosz

„Absolútna morálka vedie logicky k absolútnej intolerancii.“ M.Shermer, „Slepá úcta k autorite je najväčším nepriateľom pravdy.“ A.Einstein, „Náboženstvo bolo vynájdené keď prvý podvodník stretol prvého blázna.“ M.Twain, „V prvý deň človek vytvoril Boha.“ Anonym, „Správa hlupáka o tom, čo hovorí múdry človek, nemôže byť nikdy presná, lebo hlupák podvedome prekladá to, čo počuje, do toho, čomu rozumie.“ B.Russell, „Problémom sveta je to, že blázni a fanatici sú vždy tak sebaistý a múdry ľudia sú plný pochybností.“ B.Russell, „Za vzor morálky sú považovaní ľudia, ktorí si sami odopierajú bežné potešenia, a vynahradzujú si to tým, že ich odopierajú druhým.“ B.Russell, „Ne potrebuješ náboženstvo (vieru) aby si bol morálny. Ak nedokážeš rozlíšiť správne od nesprávneho, tak ti chýba empatia a nie náboženstvo (viera).“ Anonym (FanPage na FB: Odluka cirkvi od statu. Trochu inak.)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 8
Celková čítanosť: 34885x
Priemerná čítanosť článkov: 4361x

Autor blogu