Založ si blog

Petícia za rodinu?

 

Zabudli sme komu vďačíme za slobodný svet?

Dnes uplynulo 70 rokov od vypuknutia SNP a o  4 dni si pripomenieme 75. výročie začiatku druhej svetovej vojny. Školstvo povojnového Československa a Slovenska zlyhalo! Niektorí  ľudia si nevážia slobodný svet v ktorom žijú a o obetiach generácií našich otcov, matiek a starých otcov a starých matiek, ktoré priniesli počas vojny ani nehovoriac. Ignorujú svoje dejiny. Nie nadarmo sa hovorí, že tí ktorí sa zo svojich dejín nepoučili, musia si ich zopakovať. Podľa výsledkov petície, ktorú iniciovala aliancia za rodinu sa na Slovensku nachádza minimálne 400.000 nábožensky motivovaných intolerantných občanov, ktorých by sme s čistým svedomím mali označiť za klerofašistov.

Nemilo ma prekvapili reakcie niektorých našich politikov, ktorí sa k tejto petícii a k možno budúcemu referendu vyjadrili (pre SME.sk) v tom zmysle, že referendum je dôležitý („najsilnejší “) nástroj demokracie a je to na občanoch či svoje právo využijú. Áno, referendum je veľmi dôležitý nástroj demokracie o tom niet pochyb. Čo je zarážajúce na ich odpovediach je to, že spomedzi  ôsmich opýtaných sa len jeden vyjadril negatívne k obsahu. Ostatní ničím neprekvapili. Buď sa vyjadrili pozitívne alebo kamuflovali. Pravdepodobne z obáv o stratu voličského hlasu.

 

Dúfam, že ústavným súdom neprejdú otázky pre toto opovrhnutia hodné referendum ale ak áno – čo by ma neprekvapilo –,tak by som apeloval na svojich spoluobčanov aby ho tento raz ignorovali a nevyužili svoje právo hlasovať. Ide o vrcholný prejav intolerancie v modernej histórii Slovenska a preto je neetické a nemorálne  zúčastniť sa ho. Táto petícia a jej iniciátori mali byť zastavení  políciou – prokuratúrou už na samom začiatku. Evidentne to však nikomu nevadí a úrady zodpovedné za ochranu menšín a dodržiavanie ľudských práv to považujú za normálne keď niekomu pošliapavajú jeho práva. Neznášať, nenávidieť iných – za ich zmýšľanie, rasu, národnosť  či sexuálnu orientáciu – a nehanbiť sa za to, jednoducho patrí k Slovenskému folklóru.

 

Práve z tohto dôvodu by ma neprekvapilo a zároveň sa obávam, že aj ústavný súd nevidí problém  v zmluvách uzatvorených medzi SR a Vatikánom a tak isto nevidí protirečenie medzi ústavou a samotným štátnym znakom SR. Prečo by mal byť problém s otázkami v referende? Žiaden problém!

 

Otázky pre fiktívne referendum.

Skúsme si predstaviť situáciu keď nejaká organizácia začne zbierať a úspešne aj vyzbiera dostatok podpisov pre spustenie referenda a to s nasledujúcimi otázkami.

 

(1.) Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným veriacim mužom a jednou veriacou ženou?

alebo druhý variant

(1*) Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným Slovákom a jednou Slovenkou?

 

(2.) Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb okrem veriacich nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

alebo druhý variant

(2*) Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb neslovenského – neslovanského pôvodu (nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

 

(3.) Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva veriacich nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom veriacich (najmä  uznanie,  registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

alebo druhý variant

(3*) Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva Slovákov – Slovanov  nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom Slovákom – Slovanom (najmä  uznanie,  registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

 

(4.) Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblastiach (napr. prírodné vedy obzvlášť evolúcia a literárne diela ktoré so svojím obsahom útočia na náboženské hodnoty, spochybňujú učenie daného náboženstva a tým poškodzujú zdravý psychický vývoj dieťaťa) s ktorými ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

alebo druhý variant

(4*) Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblastiach (ktoré hoci aj minimálnym spôsobom narúšajú Slovenské národnostné cítenie, Cyrilo – Metodskú tradíciu a kresťanskú kultúru) ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

(Poznámka: Podľa §10/2018 Z.z. sa za Slovákov – Slovanov sa považujú len tí, ktorí vedia preukázať minimálne 5 generácií spätne, že v ich rodovej línii sa nachádzajú príbuzní s čisto slovanskou krvou a všetci boli/sú veriaci kresťania.)

 

Čo vy na to? Súhlasili by ste s usporiadaním aj týchto variantov referenda? Protestovali by ste? Zúčastnili by ste sa ho? Veľmi by ma zaujímalo či by sa naši politici ale aj iný ľudia vyjadrovali k tomuto fiktívnemu referendu rovnako ako k tomu intolerantnú myšlienku šíriacemu, ktoré bolo iniciované „alianciou za rodinu“.

 

Niekoľko poznámok – postrehov k pôvodnému referendu AZR.

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“

Hra so slovným spojením manželstvo je jednou z najobľúbenejších medzi našimi slovenskými kresťanmi presnejšie v rámci ich extrémistického zoskupenia, ktoré sa mentalitou vyrovná Talibanu. Medzi ich najväčšími strašiakmi sú: 1) Žena bude rovnoprávna s mužom, 2) Sobáše LGBT budú zrovnoprávnené s „hetero“ sobášmi, 3) Deti sa dostanú skôr k informáciám o sexe ako im to stihne „vysvetliť“ pán farár. Táto odnož kresťanov sa oháňa s tým, že „manželstvo“ je výhradne zväzok muža a ženy.

Riešenie je jednoduché premenujme právny akt manželstva čiže keď sa dvaja  zosobášia. v okolitých krajinách len v Česku sa tomu ešte povie manželstvo. Tu sú príklady z iných štátov z nášho blízkeho aj vzdialenejšieho okolia.

marriage = (Angl.j.), ehe = (Nem.j.) ,házasság = (Maďar.j.), шлюб = (Ukajin.j.),

ślub (Poľsky.j.),брак = (Bulhar./Rus.j.), brak (Bosnian), poroka (Slovin.j.)

Osobne by som bol za nové označenie v podobe slova „SĽUB“. Čo poviete? Však je krásne? A takto nezávisle od toho akého pohlavia je pár ktorý uzatvára partnerský zväzok by si uzatváral sľub.

K tomuto bodu na svojej stránke AZR píše aj nasledovné názory.

„Manželstvo bolo vždy zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorí verejne povedali, že chcú vytvoriť rodinu a mať deti. Štát, ktorý sa má ľuďom čo najmenej miešať do života a súkromia, si uvedomuje výnimočný prínos takéhoto zväzku a záväzku, nakoľko spoločnosti prináša ďalšie generácie a zabezpečuje jej prežitie. Preto štát manželstvo stavia nad iné zväzky, chráni ho a podporuje.“

Nasledovné tvrdenie AZR „manželstvo bolo vždy zväzkom jedného muža a jednej ženy“  je nepravdivé. V minulosti ale aj v súčasnosti sa vyskytovali a vyskytujú kultúry v ktorých poznajú polygámiu (mnohoženstvo) a polyandriu (mnohomužstvo).

 

 „Štát, ktorý sa má ľuďom čo najmenej miešať do života…“

Je zaujímavé, že práve bigoti zdôrazňujú myšlienku štátu, ktorý sa má čo najmenej miešať do života iných a zároveň jedným dychom dodávajú aby právne  nadradil nad ostatné jednu formu partnerského spolužitia a tým zasiahol do súkromia iných. Chcú aby štát zasahoval čo najmenej do súkromia nás všetkých ale zároveň chcú zneužiť demokratické nástroje právneho štátu aby sa ONI cez ne mohli miešať do životov nás všetkých a nanucovať nám ich zvrátenú, zaostalú, netolerantnú ideológiu, ktorá je v protiklade s ideami demokratickej a liberálnej spoločnosti.  Súdruhovia vo viere, inak povedané náš Slovenský Taliban (forumzivota.sk, magnificat.sk, alianciazarodinu.sk a spol.)nie sú o nič lepší ako moslimské bratstvo. Aj oni sa v Egypte dostali k moci vďaka demokratickým voľbám a v zapätí svoju moc zneužili nato aby postupne pretransformovali demokraciu na diktatúru náboženstva.

 

„…výnimočný prínos takéhoto zväzku a záväzku, nakoľko spoločnosti prináša ďalšie generácie a zabezpečuje jej prežitie.“

Manželstvo nemá nič spoločné s prežitím nášho druhu. Oveľa väčší vplyv na rozvoj ľudskej spoločnosti má napríklad veda  (napr. vysoká úroveň zdravotníctva), vzdelanie aj to hlavne žien a odpútanie sa od náboženstiev (absolútna odluka cirkvi a štátu). Krajiny v ktorých tieto parametre sú na nízkej úrovni patria medzi najchudobnejšie a najzaostalejšie vo svete. Majú síce väčšiu pôrodnosť ale aj úmrtnosť medzi novorodencami a dožívajú sa nižšieho veku ako ľudia vo vyspelých krajinách.

„Ak by sme pripustili vznik homosexuálnych zväzkov a ich postavenie na roveň manželstva (čo sa môže stať vďaka európskym súdom), nebude existovať žiaden racionálny dôvod neumožniť rovnaké „práva“ alebo „služby“ akejkoľvek inej forme spolužiatia ľudí (zväzky vnútri širších rodín, medzi troma osobami, štyrmi osobami…).“ 

Prívrženci AZR a iných náboženských alebo náboženstvom motivovaných radikálnych skupín sa snažia sami seba ukázať vo svetle utláčaných skupinou ľudí z radov LGBTI. Pričom tvrdia, že im a celej spoločnosti táto skupina ľudí chce nanútiť – ako to kresťania radi nazývajú – ich životný štýl. Ľudia ktorí sú schopní  zdravo uvažovať sú si vedomí, že to tak nie je. Naši spoluobčania z radov LGBTI sa snažia len vydobyť si rovnaké práva ako majú ich heterosexuálni spoluobčania. Povinnosti majú všetci rovnaké, tak potom prečo nie aj práva?

 

 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“

„(…)Neexistuje právo dospelého na dieťa, ale existuje právo dieťaťa na otca a mamu. A keďže aj opustené deti si zaslúžia mamu a otca, v adopčnej politike štátu je dôležité, aby sa bral v prvom rade ohľad na záujem dieťaťa mať kompletnú rodinu s otcom a mamou.“

V ktorom zákonníku je vyslovene napísané, že  dieťaťa má právo na otca a mamu? Opustené deti si hlavne zaslúžia vyrastať v milujúcom prostredí zodpovedných dospelých s ktorým sexuálna orientácia „rodičov“ nemá nič spoločné a preto by bol diskriminačný zákon ktorý by bránil v adopcii detí pre homosexuálne páry.

„Keďže muži a ženy sú odlišní, správajú sa inak a vidia svet trošku odlišne navzájom sa dopĺňajúc, dieťa potrebuje pri výchove vidieť príklady aj muža, aj ženy, ich vzájomnú lásku, úctu a spolužitie, aby samo vedelo budovať zdravé vzťahy. Dvaja muži nemôžu nahradiť mamu, ani dve alebo tri ženy nenahradia dieťaťu otca.

Podľa tejto logiky by štát mal odobrať deti matkám alebo otcom ktoré/í ich vychovávajú samé/i.

„Európsky súd pre ľudské práva povedal, že nie sme povinní prijať registrované partnerstvá, ale ak ich už prijmeme, samotný obsah práv a povinností patriacich registrovanému partnerstvu nebude na našom parlamente, nadiktujú nám ho.

Viem si predstaviť asi aké myšlienky prebiehajú v hlavičkách našich „milých“ klerofašistov. Napríklad takáto: „Ako si niekto ako Európsky súd môže čosi také dovoliť, že v našej zvrchovanej krajine – kde žijú len slušný kresťania – rozšíri ľudské práva aj na kreatúry ktorými samotná biblia opovrhuje. A tú predsa nadiktoval (inšpiroval) samotný všemocný a (takmer) všetkých milujúci Boh.“

„V niektorých krajinách ako napr. Veľká Británia boli adopčné agentúry sledujúce najlepší záujem dieťaťa odmietajúce poskytovať deti homosexuálnym párom zlikvidované sankciami a pokutami napriek ich stáročnej výbornej práci pre deti.“

Bolo by načase aby sa aj naše súdy a prokuratúra spamätali a začali s trestným stíhaním tých ktorí šíria nenávisť a snažia sa spomaliť alebo úplne zastaviť liberálno-demokratický vývoj spoločnosti.   

 

 

„3.Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä  uznanie,  registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?“

Mnohé komentáre – vysvetlenia AZR k tejto otázke sa zhodujú s ostatnými pripomienkami k ďalším trom otázkam a preto sa nebudem k nim vyjadrovať. Snáď len niekoľko riadkov nad ktorými rozum zastáva. 

„Neexistencia registrovaných partnerstiev nediskriminuje“

Fiktívna postavička Boha a ideológia ktorú inšpiroval napriek tomu stále diskriminujú po celom svete miliardy ľudí.

Deti sa prirodzene rodia a vychovávajú len vo vzťahu medzi mužom a ženou…“

Ešte asi nepočuli o umelom oplodnení. Prípadne v kombinácii tohto zákroku s využitím služby náhradnej matky ktorá vynosí dieťa.

„Je legitímne bojovať proti akejkoľvek nespravodlivosti, vrátane diskriminácie, hanenia či dokonca útokov na homosexuálov, ktoré jednoznačne odsudzujeme.“

Že im ruka neodpadla pri písaní tejto vety. Takto si protirečiť bez akýchkoľvek výčitiek svedomia dokážu len psychopati.

Mnohé súčasné požiadavky lobistov však idú ďaleko za hranicu nediskriminácie, samotné diskriminujú a (možno i nevedome) majú potenciál poškodiť správnemu chápaniu podstaty a účelu manželstva a rodiny. V konečnom dôsledku poškodzujú celú spoločnosť a je prirodzené, že sa proti takýmto pokusom s rodinou stavia veľké množstvo ľudí.“

Tento výrok 100%-ne vystihuje činnosť lobbyingových skupín pracujúcich pre rôzne cirkvi. Najväčšiu škodu tieto skupiny páchajú v USA. Sú ako rakovina. Vplývajú na politikov – zákonodarcov a tím pádom na celú spoločnosť (napr. zdravotníctvo, školstvo a v niektorých štátoch v rámci USA aj súdnictvo). Ani v Európe nesedia so založenými rukami. Vďaka zdravému rozumu väčšiny Európanov u nás nemajú až takú moc ako v USA.

„Dnes ešte môžeme zabrániť nanúteniu „hodnôt“ zvonku“ 

Utkvelou ideou cirkví a ich prívržencov je zabrániť prílevu nových myšlienok pomocou ktorých by sa mohla zvýšiť životná úroveň a ktoré by mohli zároveň zneistiť ba až odvrátiť ľudí od slepej viery a poslušnosti náboženstvám a ich „učeniu“.

„Bohužiaľ, zákaz povedať svoj vlastný názor na tieto témy je bežným dôsledkom v mnohých krajinách, kde začali práve partnerstvami.“ 

Nikde v Európe, v USA a v Kanade sa netrestá ak niekto povie svoj kritický názor na niektorú  politickú ideológiu alebo filozofickú myšlienku prípadne ak kritizuje niekoho názor. Naproti tomu v mnohých krajinách sveta kde má náboženstvo vplyv na politiku alebo sú dokonca úzko prepojené je kritika náboženstva trestaná smrťou. Aj v Európe sú štáty kde platia takzvané zákony proti rúhaniu (hanobenie – urážka náboženstva)  – medzi ne patrí  aj Slovensko – za porušenie ktorých môžete dostať od peňažnej pokuty až po trest odňatia slobody na niekoľko rokov.

 

„4.Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

„Sme presvedčení, že milujúci rodičia najlepšie vedia, aké morálne hodnoty chcú odovzdať svojim deťom a v akom čase. Sme tiež presvedčení, že štát im nemá nanucovať niečo, čo odmietajú či sa to týka vzdelávania v k sexuálnemu správaniu alebo eutanázie či iných eticky kontroverzných oblastí. Vzdelávanie o biologických funkciách v primeranom veku dieťaťa je niečo úplne iné ako vzdelávanie k sexuálnemu správaniu a nemáme   s ním problém.“ (…)

Môžeme byť šťastní, že žijeme v štáte v ktorom majú deti nárok na bezplatné štúdium na štátnych školách. Povinnosťou štátu je zabezpečiť žiakom výučbu počas ktorej sa im poskytnú najnovšie vedomosti zo sveta rôznych vedeckých a umeleckých odvetví. Britský filozof a autor A.C. Grayling povedal „Úlohou školy nie je učiť žiakov čo si myslieť ale ako myslieť.“. Samozrejme tento prístup sa nepáči bigotom. Nie je nič odstrašujúcejšie ako samostatne, kriticky a kreatívne mysliace dieťa ktoré vďaka tomuto spôsobu myslenia skôr či neskôr zavrhne nezmyselné učenie, náboženskú ideológiu intolerancie.

Bigoti si musia uvedomiť, že deti dospievajú oveľa rýchlejšie a skôr ako ich rovesníci pred 15timi rokmi alebo aj celou jednou generáciou.  Rodič bigot má asi predstavu, že svojmu dieťaťu povie o rozmnožovaní tesne pred vekom vhodnom na sobáš alebo v „lepšom prípade“ o rok či dva (cca v 16-17tich) pred 18tinami. V mnohých prípadoch sú už v tomto veku dnešní  násťroční 3-4 roky sexuálne aktívni.

 

Názor AZR na sexuálnu výchovu. „Existujú 2 základné typy sexuálnej výchovy:

„výchova k zodpovednému sexuálnemu správaniu a rodičovstvu, ktorá vedie deti a mladistvých k zodpovednému prístupu vo vzťahoch, podporuje odďaľovanie prvej sexuálnej skúsenosti na čas zodpovedného rozhodnutia, poučuje ich o následkoch nezodpovedného sexuálneho správania, propaguje predmanželskú zdržanlivosť a kladie dôraz na krásu sexuality spojenej s láskou v manželstve;

permisívna sexuálna výchova, ktorá propaguje u detí a mladistvých takzvaný „bezpečný sex“ – používanie kondómov a hormonálnej antikoncepcie na zabránenie tehotenstvu a akceptuje umelý potrat ako riešenie neplánovaného tehotenstva (mnohoročné skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že takáto sexuálna „výchova“ viedla k zvýšeniu počtu tehotenstiev mladistvých, k nárastu pohlavne prenosných chorôb a nárastu umelých potratov).

Títo naši bigotný spoluobčania sú mentálne zaseknutý v minimálne v 18-19 storočí avšak niektoré ich názory pochádzajú zo skoršieho obdobia. Ďalšou možnosťou je tá, že nemajú deti alebo ich mali veľmi dávno. Nikomu sa nič nestane ak sa dozvie o bezpečnom sexe. To je ako učiť sa ako bezpečne jazdiť v premávke. To čo oni navrhujú je obzeranie si zahaleného auta. Je naivné si myslieť, že mládež ktorou lomcujú hormóny a začínajú objavovať sexuálnu náklonnosť voči druhému alebo rovnakému pohlaviu sa zbavia svojej zvedavosti a zdržia sa sexu až do svadobnej noci. Neviem či o tom naši bigoti vedia ale krásny sex je možný aj bez lásky a bez toho aby sa dvaja (alebo viacerí) zosobášili v prítomnosti úradníka alebo ako by to ONI najradšej videli v prítomnosti kostýmovaného spoluprimáta.  Hormonálna antikoncepcia je im tŕňom v oku odkedy bola vynájdená. Dôvod? Prispela k oveľa rýchlejšej emancipácii žien a tým pádom aj vzdialeniu sa spod mužskej nadvlády. Bigotná cirkev a jej rovnako bigotný prisluhovači sa nedokázali prispôsobiť tomuto stavu do dnešných dní. Pre nich nie je nič horšie ako nimi nekontrolovateľný ľudia.

„…sexuálna „výchova“ viedla k zvýšeniu počtu tehotenstiev mladistvých…“  V USA sa vďaka bigotom – akými sú aj fanúšikovia AZR a iní – sa vyučuje práve sexuálna zdržanlivosť a nevyučuje bezpečný sex. Vďaka tomuto prístupu a tiež vďaka bláznivým hormónom ktoré bránia zdržanlivosti je vysoký počet tehotných dievčat mladších ako 18 rokov. V Írsku kde má cirkev stále obrovskú politickú moc vrátane tvorby zákonov sa rada (cirkev) vystatuje ako poklesol počet potratov vďaka ich politike. Všemožne sa snažia zabrániť aby sa v médiách objavovali správy o tom, že írske ženy chodia v tisícoch každoročne do zahraničia (či už do Anglicka alebo na kontinent) aby im vykonali zákrok, ktorý  im doma cirkev povoľuje len za prísnych podmienok.

„Je jasné, že chceme pre naše deti to najlepšie, a preto ich budeme vždy viesť k zodpovednosti. Taktiež chceme, aby zostalo plne na rodičoch a deťoch akú formu výchovy si zvolia, nie na škole, ktorá bude proti vôli rodičov a detí natláčasť deťom do hlavy  ideológiu.

Žiaden rodič ani dieťa nesmie byť postihované za to, že nesúhlasia s obsahom vzdelávania ohľadom sexuálneho správania a nemienia ideologické cvičenia absolvovať.“ 

Je od bigotov chvályhodné, že chcú to najlepšie pre svoje dieťa. Mohli by začať napríklad s tým, že ho nevystavia škodlivým vplyvom intolerantnej ideológie náboženstva. Pedagogika je špecializovaný odbor ktorý si vyžaduje dlhodobé vysokoškolské štúdium a následne aj doživotné doplňovanie si nových informácií. Prevažná väčšina rodičov nie sú pedagógovia (o deťoch ani nehovorím) a preto nevedia ktorá informácia je potrebná pre dieťa a v akom veku. Je nemysliteľné aby „civil“ (v našom prípade bigot) rozhodoval o tom čo a ako má napríklad operovať lekár alebo ako má svoju profesiu vykonávať iný odborník len preto lebo „civil“ má na danú tému iný názor. Kam by sme to dospeli keby sa školy prispôsobovali obmedzenému mysleniu a nekompetentnému prístupu rodičov. Niektorí by mohli namietať proti matematike lebo ju nepokladajú za dôležitú, iný zase proti dejepisu lebo nekorešponduje s výkladom ich náboženských predstaviteľov (viď. moslimovia a križiacke výpravy alebo prehra v Al-Andalúz z roku 1492), ďalším môžu vadiť prírodné vedy lebo sú v ostrom protiklade k ich náboženstvu. Kde sme?! V Amerike?!

Bigoti sa obávajú výučby ideológie na školách. Predpokladám, že nemali na mysli tú ich netolerantnú voči ženám, sexuálne inak orientovaným a inak mysliacim ľuďom nasmerovanú ideológiu zvanú náboženská výchova ktorou zastrašujú už malých prváčikov. Áno je to dobrovoľné. Rodičia tam prihlasujú svoje nič netušiace deťúrence a dobrovoľne ich indoktrinujú pomocou zastrešovania do fašistickej ideológie. Bigoti majú skôr na mysli ideológiu zvanú „rodová rovnosť“. Ona je ďalším bubákom pre ich mentálne izolovaný netolerantný ale zato z pohľadu bigota ideálny ba až perfektný svet. Rodová rovnosť je o tom, že nezávisle od pohlavia každý má právo venovať sa takému povolaniu o aké má záujem. Nikto ju alebo jeho nemôže zato diskriminovať. Zároveň ide o zrovnoprávnenie muža a ženy napríklad v prípadoch ako je aj „materská dovolenka“ aby aj muž mal rovnaké právo, výhody a podmienky ako žena zostať doma s dieťaťom. Ďalej aby sa deti už v škole zoznámili s tým, že sú si rovné bez ohľadu na pohlavie a sexuálnu orientáciu. Aby vedeli, že svet je rozmanitý a zaujímavý v ktorom existujú aj iný ľudia a aby v dospelosti nemali žiadne predsudky a neodsudzovali, nediskriminovali niekoho na základe pohlavia alebo sexuálnej orientácii. Nie je na tom nič zlé ak žena zarába viac ako muž. Práve v takýchto prípadoch môže prísť vhod aby muž zostal doma na „otcovskej dovolenke“. Pričom by bol rovnako chránený zákonom ako matka na materskej a poberal by „otcovskú dávku“. Čo je na tom zlé keď sa dieťa dozvie, že existujú – a odjakživa existovali – ľudia ktorí majú inú sexuálnu orientáciu? Nič! Pretože deti sú otvorené prijať – akceptovať informácie a aj ľudí takéhoto charakteru. Nie sú plné predsudkov ako mnoho dospelých.

Toľko k otázkam „referenda“.

Záver.

V roku 2012 v rámci volieb do NRSR išlo voliť len 59.11% z oprávnených voličov (4.392.451). Napokon platných hlasov bolo 58.1389% (2.553.726). Politickú stranu smer volilo 25.823% (1134280) z celkového počtu oprávnených voličov. Dnes riadi túto krajinu politická strana, ktorá získala nadpolovičnú väčšinu hlasov v NRSR a tým pádom túto krajinu riadi mienka  – názor menšiny občanov SR. Aj takto môže dopadnúť demokracia a to len vďaka ignorancii a neplneniu svojej občianskej povinnosti  40.88% (1.796.008) našich spoluobčanov. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Nepripusťme aby zvíťazila intolerancia nad liberálnymi myšlienkami. Je vecou každého z vás či sa zúčastníte referenda ak sa vôbec uskutoční. Ako som už na začiatku spomenul môj názor je ten aby sme sa referenda žiadajúceho diskrimináciu iných spoluobčanov nezúčastnili a tým ukázali našim bigotným spoluobčanom ako s ich ideológiou nenávisti a intolerancie opovrhujeme.

 

„Neobmedzená tolerancia musí viesť k zániku tolerancie. Ak by sme rozšírili neobmedzenú toleranciu aj pre tých, ktorí sú netolerantní, ak nie sme pripravení  obrániť tolerantnú spoločnosť voči náporu netolerantných, tak potom tolerantní budú zničení a tolerancia spolu s nimi.“ (…)

„V mene tolerancie by sme si mali uplatniť nárok na právo netolerovať netolerantných.“ (…)

„Mali by sme požadovať aby každé hnutie ktoré káže intoleranciu by malo byť postavené mimo zákon. Mali by sme považovať podnecovanie k neznášanlivosti a prenasledovanie za trestný čin, presne tak ako považujeme za trestný čin aj podnecovanie k vražde, únos alebo oživenie obchodu s otrokmi.“

(Citáty od Karla R. Poppera z knihy „Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia.“/ „The open society and its enemies“)

KONIEC

3016
79
Posledný 05. 09. 2014, 12:26:06

„Aliancia za rodinu má nového spojenca. “ alebo „Radikálni kresťania zbroja! “

06.10.2014

„Slovenskí občania by mali mať právo podporiť ochranu manželstva a rodiny, ak sa tak rozhodnú“(...) „Toto referendum umožní občanom Slovenskej republiky potvrdiť súčasne platný právny viac »

Krátka úvaha o ústave a ústavnom súde SR.

18.09.2014

Načo sú nám? Teraz vážne. Ústavný súd zase predviedol prinajmenšom zaujímavý výkon pri rozhodovaní o odoberaní občianstva občanom SR. Priznám sa ,nie som odborník na ústavu, ba ani viac »

„Petícia za roXXnu? “

30.08.2014

„Petícia za rodinu?“ Článok s rovnomenným názvom bol po približne 12-tich hodinách od včerajšieho (29.8.14) zverejnenia odstránený zo zoznamov „najnovšie blogy“ a „najčítanejšie viac »

triblavina,kamion,dialnica D1

Súvislá diaľnica do Košíc bude skôr cez Maďarsko ako cez Slovensko

11.12.2018 21:23

Bratislava a Košice budú prepojené súvislou diaľnicou minimálne o päť rokov skôr cez územie Maďarska než cez Slovensko.

štrasburg, streľba

Na vianočných trhoch v Štrasburgu sa strieľalo, hlásia obete

11.12.2018 21:17, aktualizované: 23:48

Šlo o teroristický útok, pri ktorom zahynuli najmenej dvaja ľudia, ale niektoré zdroje hovoria až o štyroch mŕtvych.

francúzsko, žlté vesty

Egyptská vláda údajne zakázala predaj žltých viest v obavách z demonštrácií

11.12.2018 20:27

Zakázané predávať žlté vesty majú obchodníci jednotlivcom, nie firmám.

donald trump

USA zaradili Pakistan na zoznam krajín porušujúcich náboženské slobody

11.12.2018 19:32

Presun na čiernu listinu umožňuje, aby USA na Pakistan uvalili sankcie.

tiborkosz

„Absolútna morálka vedie logicky k absolútnej intolerancii.“ M.Shermer, „Slepá úcta k autorite je najväčším nepriateľom pravdy.“ A.Einstein, „Náboženstvo bolo vynájdené keď prvý podvodník stretol prvého blázna.“ M.Twain, „V prvý deň človek vytvoril Boha.“ Anonym, „Správa hlupáka o tom, čo hovorí múdry človek, nemôže byť nikdy presná, lebo hlupák podvedome prekladá to, čo počuje, do toho, čomu rozumie.“ B.Russell, „Problémom sveta je to, že blázni a fanatici sú vždy tak sebaistý a múdry ľudia sú plný pochybností.“ B.Russell, „Za vzor morálky sú považovaní ľudia, ktorí si sami odopierajú bežné potešenia, a vynahradzujú si to tým, že ich odopierajú druhým.“ B.Russell, „Ne potrebuješ náboženstvo (vieru) aby si bol morálny. Ak nedokážeš rozlíšiť správne od nesprávneho, tak ti chýba empatia a nie náboženstvo (viera).“ Anonym (FanPage na FB: Odluka cirkvi od statu. Trochu inak.)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 8
Celková čítanosť: 34884x
Priemerná čítanosť článkov: 4361x

Autor blogu